Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ116 Lojistik Bilgi Sistemi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin veritabanına bilgileri girebilmelerini, CBS, RFID, GPS gibi teknolojileri kullanabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. İbrahim SOYLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

'Lojistik Bilgi Sistemleri' Muharrem Bakkal - Arif Oflaz, Hiperlink Yayınları 'Lojistik Bilgi Sistemleri ve Teknolojilerileri' Çetinkaya, Cihan ve diğerleri, İdeal Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Verileri düzenleyerek işlenir hale getirme,veritabanı kavramı,Bilgi ağ trafiği,Yönetim bilişim sistemleri,coğrafi bilgi sistemleri,araç-takip sistemleri,RFID elektronik etiketleme takip ve kontrolü,LIS(lojistik bilgi sistemleri),Tedarik zincirinde bilgi trafiği,E-lojistik,ters lojistikte bilgi aktarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 9 18
2 Final Sınavı 2 9 18
5 Derse Katılım 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik bilgi sistemleri genel tanımlar LBS.pdf
2 Veri, veritabanı(database) kavramı
3 MS Access veritabanı programı ve örnek çalışmalar
4 MS Access veritabanı programı ve örnek çalışmalar(devam
5 RFID sistemleri
6 RFID sistemleri
7 RFID sistemleri
8 Araç takip sistemleri
9 Arasınav
10 Araç takip sistemleri
11 E-lojistik
12 Yönetim bilişim sistemleri
13 Yönetim bilişim sistemleri
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104635 1295629 Bilgi sistemleri konusunda ileri düzeyde bilgilere sahiptir
104636 1295630 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir.
104637 1295631 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
104635 4 4 5 5 5 5
104636 3 4 4 4 4
104637
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek