Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ118 İletişim 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İletişimin temel kavramlarını öğrenmesi, iletişim sürecini tüm öğeleri ile kavraması, iletişim engellerini ve çatışmalarını ortadan kaldırabilecek yetkinliğe ulaşabilmesi, genel iletişim becerilerini kullanarak mesleki ve sosyal hayatta ve kişisel yaşamında başarılı olmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Caner KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İletişime Giriş, Nazife Güngör, Siyasal Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste iletişim kavramı, amaç ve önemi, iletişim süreci, iletişimin temel öğeleri, iletişim türleri ve şekilleri, iletişim engelleri, iletişimin engellerini aşma yolları, empatik iletişim ve dinleme becerisi, iletişim şekilleri, iletişim çatışmaları anlatılacak öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi için iletişim kavramı kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 9 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Kavramı ve Anlamı (İletişimin Tanımı ve Kapsamı, İletişimin Amacı ve Önemi, İletişimin Temel Özellikleri) İletişim-1.pdf
2 İletişim Süreci , İletişimin Temel Öğeleri (Kaynak, Mesaj, Kodlama ve Kod Açma)
3 İletişimin Temel Öğeleri (Kanal, Alıcı, Algılama ve Değerlendirme, Geri Bildirim)
4 İletişim Türleri (Sözlü İletişim)
5 İletişim Türleri (Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim)
6 İletişim Şekilleri (Kişinin Kendisi ile İletişimi, Kişilerarası İletişim, Grup İletişimi, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi)
7 İletişim Şekilleri (Kişinin Kendisi ile İletişimi, Kişilerarası İletişim, Grup İletişimi, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi)
8 İletişimin Kişisel Engelleri, İletişimin Psikolojik ve Sosyal Engelleri, İletişimin Fiziksel veTeknik Engelleri, Örgütsel Engeller
9 Ara Sınav
10 İletişimi Engelleyen Durumlar ve Yaklaşımlar, İletişimin Engellerini Aşma Yolları (İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak)
11 Empatik İletişim
12 Dinleme Becerisi, dinleme türleri, dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlar
13 Güdüleyici İletişim, Çatışmacı İletişim, Etkin İletişim, İkna Edici İletişim
14 İletişim Çatışmaları ve Beden Dili

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297053 İletişimin tanım ve tarihsel gelişimini tanımlar.
2 1297054 İletişim konusuna odaklanır.
3 1297055 Sözlü iletişim engellerini ortadan kaldırır.
4 1297056 İletişim süreci ve çeşitlerini analiz eder.
5 1297057 İletişim ögeleri ve özelliklerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek