Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ120 Lojistik Müşteri İlişkileri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; günümüz iş dünyasında her gün değişen ve artan beklentileriyle işletmelerin en değerli varlıkları olan müşterilerinin ihtiyaç, istek ve şikayetlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, müşteri ile nasıl ilişki kurulması gerektiği, bilişim teknolojilerinin müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamada nasıl kullanılması gerektiğini akademik bir alt yapı ve sektörel uygulamalarla öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Sevda YALÇIN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKTEPE, Cemalettin., BAŞ, Mehmet., TOLON, Metehan. (2009). Müşteri İlişkileri Yönetimi. Detay Yayıncılık. Ankara DEMİREL, Yavuz. (2007). Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı. IQ Kültür Sanat Yayıncılık. İstanbul BARUTÇUGİL, İsmet. (2009). Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi. Kariyer Yayıncılık İletişim Yayıncılık Eğitim Hizmetleri. İstanbul TAŞKIN, Erdoğan. (2005). Müşteri İlişkileri Eğitimi. Papatya Yayıncılık. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

müşteri kavramı ilişkisel pazarlama veri tabanlı pazarlama müşteri ilişkileri yönetimi bilgi teknolojileri ve kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamada Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi, Müşteri Kavramı
2 Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Diğer Pazarlama Yaklaşımları ile Olan İlişkisi
3 Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı, Ortaya Çıkışı, Tanımı, Amaçları, Evreleri, Pazarlama Faaliyetlerine olan Katkısı
4 Müşteri Tatmini ve Memnuniyeti
5 Müşteri Sadakati
6 Müşteri Değeri
7 Ara Sınav
8 Müşteri Şikayetleri Yönetimi
9 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sürecinde İletişim
10 Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Hizmetleri
11 Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Teknoloji
12 Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
13 Müşteri İlişkileri Yönetim Modeli
14 Örgütsel Kültür ve Değişim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299368 Müşteri ilişkilerini yönetimi hakkında bilgi sahibi olur..

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek