Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ122 E-Ticaret 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere küreselleşen iş dünyasında bilişim ve internet teknolojilerinin gelişimini öğretmek, yeni bir iş yapma modeli olarak sanal ticaretin unsurlarını, gelişimini, e-ticaretin nasıl yönetileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SABAHAT ÖZBAY, SELMA AKYAZI, DETAY YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

kürselleşme, internet ve bilgi teknolojileri, e-ticaret uygulamaları, e- iş modelleri, elektronik ticarette pazarlama, e- müşteri memnuniyeti, e-hizmet kalitesi, e- müşteri ilişkileri yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 E-Ticarete Giriş
2 E-ticaret Uygulamaları I
3 E-ticaret Uygulamaları II
4 E-Ticaret Uygulama Çeşitleri
5 E-Ticaret için fizibilite etütleri
6 Elektronik Pazarlama I
7 Ara Sınav
8 Elektronik Pazarlama II
9 Veritabanı ve Veri Tabanı Yönetimi
10 E- Ticaretin Muhasebeleştirilmesi I
11 E- Ticaretin Muhasebeleştirilmesi II
12 E- Müşteri İlişkileri Yönetimi
13 Elektronik Ticarette Etik Sorunlar
14 Elektronik Ticarette Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299369 E-ticaret iş uygulamalarını öğrenme
2 1299370 E-ticarete ilişkin akademik bir bakış açısı kazanma
3 1299371 E-ticarete ilişkin güncel uygulamalar, sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi edinme ve fikir geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1
2 4 2 2
3 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek