Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ211 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, girişimciliğin temel ve güncel yaklaşımları çerçevesinde, girişimci kimdir?, girişimcilik nedir?, yeni bir iş nasıl kurulur, girişimciliğin önemi nedir? , girişimcilik ekonomik, sosyolojik, psikolojik yaklaşımlar perspektifinden nasıl değerlendirilmektedir konuları hakkında akademik bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DİLSİZ, İrfan ve KÖLÜK, Nihat. (2005). Meslek Yüksek okulları İçin Girişimcilik. Detay Yayıncılık. Ankara GÜNEY, Semra. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi. Ankara TOP, Seyfi. (2006). Girişimcilik Keşif Süreci. Beta Yayıncılık. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

girişimcilik girişimci olma yolları girişimciliğin ekonomik sosyal ve kültürel hayata katkıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi, Girişimcilik Hakkında Temel Kavramlar
2 Girişimciliğin Ekonomik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
3 Girişimciliğin Psikolojik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
4 Girişimciliğin Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
5 Girişimcilik Eğitimi
6 Kadın Girişimcilik
7 Ara Sınav
8 Girişimcilik ve Kültür
9 Etik, Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik
10 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
11 İç Girişimcilik
12 Yeni Bir İş Kurma
13 Yeni Bir İş Planı Kurma Sürecinde İş Planının Hazırlanması
14 Türkiye’de Küçük İşletmeler, Sorunları ve Çözüm Yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40202 1314386 Girişimcinin temel problemleri ve çözümleri hakkında strateji geliştirme becerisi kazandırılmış olacaktır.
40204 1314387 Girişimciliğin temel kavramları ile ilgili bilgi edinilmesi sağlanmış olacaktır.
40205 1314388 Girişimciliğin farklı bakış açıları ile irdelenmesi ile bütünsel bir bakış açısı kazandırılmış olacaktır.
40206 1314389 Girişimciliğin Türkiye ekonomisne katkısı hakkında bilgi edinimi sağlanmış olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
40202 5
40204 2
40205 3
40206 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek