Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ217 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi, uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorijk ve pratik bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Hakan TOPALOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyiğit, E., 2008, İş Hukuku, Seçkin Yayınları. Demircioğlu, M. Ve Centel, T., İş Hukuku, Beta Yayınları. Şakar, M.,2010, Meslek Yüksek Okulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları. Çelik, N., 2010, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş sözleşmesi düzenlemek
2 İş sözleşmesi düzenlemek
3 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
4 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
5 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
6 İş ilişkisini sonlandırmak
7 İş ilişkisini sonlandırmak
8 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
9 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
10 ARA SINAV
11 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
12 4/1-a belgeleri düzenlemek
13 4/1-b belgeleri düzenlemek
14 4/1-c belgeleri düzenlemek

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314438 Çalışacağı işyerinde uyması gereken kuralları öğrenir.
2 1314439 İş haklarını koruyabilen bireyler yetiştirilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek