Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ210 Risk ve Sigorta İşlemleri 927003 2 4 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin risk, risk yönetim süreci, sigorta, sigortacılık sistemlerini bütünüyle anlamalarını sağlayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muazzez ÖZDEMİR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇİPİL, Mahir; Risk Yönetimi ve Sigorta, Nobel Yayınlar, Ankara, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sigortanın genel ilkeleri, sigorta nedir, sigortacılık sistemleri, sigorta sektörünün yapısı, risk ve risk yönetim süreci, sigortacılığın tarihsel gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 1 3
2 Final Sınavı 3 1 3
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk Kavramı ve Türleri
2 Risk Kavramı ve Türleri
3 Risk Yönetim Süreci
4 Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetim Sürecinin Bileşenleri
5 Sigortacılık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
6 Sigortacılık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
7 ARA SINAV
8 Sigortacılık Sektörünün Yapısı
9 Sigortacılık Sektörünün Yapısı
10 Sigorta Türleri
11 Reasürans Kavramı ve Uygulamaları
12 Sigorta Şirketlerinin Yapısı
13 Sigorta Şirketlerinin Yapısı
14 konu tekrarı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314483 Sigortacılık hakkında bilgi sahibi olur, bu bilgileri hayata geçirir.
2 1314484 Risk kavramını bilir.
3 1314485 Sigorta türleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 4
3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek