Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ212 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği 927003 2 4 6

Dersin Amacı

Denizcilik işletmelerinde çalışacak kişilere konteyner çeşitleri, konteyner taşımacılığı ve konteyner operasyonları hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muazzez ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat ERDAL 2008; Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Birinci baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konteynerlerın tarihçesi ve gelişimi Konteyner türleri Konteyner yönetimi Konteyner taşımacılığı ve güvenliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 12 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 14 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konteynerin tarihçesi ve konteyner gemilerinin gelişimleri.
2 Konteyner türleri ve yükleme.
3 Genel konteyner liman yönetimi.
4 Konteyner limanı operasyon yönetimi.
5 Limanlarda konteyner lojistiği ve kapasite hesapları.
6 Konteyner hat işletmeciliğinde hat optimizasyonu, güzergah ve maliyet analizleri.
7 Gemilerde konteyner operasyonları, Boş konteyner yönetimi.
8 Konteyner güvenlik girişimi (CSI).
9 Ara Sınav
10 Konteyner yönetimi ve kaçakçılık.
11 Konteyner tamiri ve bakım operasyonları.
12 Forwarder ve konteyner hizmet pazarlaması
13 Konteyner liman/terminal pazarlaması liman pazarlama iletişimi ve müşteri ilişkileri yönetimi.
14 Konteyner taşımacılığında e – ticaret uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66088 1314526 Konteynerin yapısal özelliklerini kavrayabilecektir
66089 1314527 Konteyner çeşitlerini, özelliklerini ve yüklemesini değerlendirebilecektir.
66090 1314528 Konteyner işletmeciliğinde güzergah ve maliyet analizlerini gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
66088 3
66089 3
66090 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek