Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLOJ220 Yeşil ve Tersine Lojistik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, tersine lojistik kavramlarının açıklanması, tersine lojistiğin ekonomik değer analizi, e-atıkların geri dönüşümü konularının tartışılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ilgili öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaynakların ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden kullanımı ve bunun dünyada artan önemi, tersine lojistik ile ilgili kavramların tanımlanması, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi süreçlerinden oluşan ters lojistik faaliyetleri, ileri lojistik ile ters lojistiğin kıyaslanması ve farklılıkları, ürün yaşam dönümü yönetimi, atık ve hurda yönetimi, tersine lojistikte servis hizmetleri, tersine lojistikte kullanılan bilgi teknolojileri ve bütünleştirme yaklaşımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tersine Lojistik Kavramı ve Kapsamı
2 Tersine Lojistikte Rol Oynayan Aktörler, Tersine Lojistik Faaliyetleri, Tersine Lojistikte Geri Dönüş Kaynakları
3 Ters Lojistikte Karar Aşamaları, İşletmelerin Tersine Lojistik Uygulama Sebepleri
4 İleri Lojistik ve Tersine Lojistik Arasındaki Farklar, Tersine lojistik ağlarının sınıflandırılması
5 Elektrikli-Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü, Elektrikli-Elektronik Atık ürünlerin karakteristikleri, E-Atıkların Yönetmelik Bakımından İncelenmesi
6 Tersine Lojistikte Problem Araştırma Alanları, Tersine Lojistik Ağı Tasarımı,
7 Belirsizlik Altında Tersine Lojistik Ağı Tasarımı ve stokastik modelleme yaklaşımı
8 vize
9 Belirsizlik Altında Tersine Lojistik Ağı Tasarımı ve stokastik modelleme yaklaşımı
10 Konularla ilgili Güncel makalelerin incelenmesi ve uygulamalar
11 Konularla ilgili Güncel makalelerin incelenmesi ve uygulamalar
12 Konularla ilgili Güncel makalelerin incelenmesi ve uygulamalar
13 proje sunumu
14 proje sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314481 çevre ve lojistik arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek.
2 1314482 tersine lojistik kavramı hakkında bilgi sahibi olunacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70432 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 70433 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 70434 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 70435 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 70436 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 70437 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 70438 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 70440 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 70441 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 70442 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 70443 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 70444 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 70445 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 70446 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 70447 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 70448 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 70449 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 70450 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek