Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KENT415 Kentsel Sosyal Coğrafya 927003 4 7 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78536 Fakültemizin vizyonu olan sürdürülebilirlik kavramının kent, bölge ve ulusal ölçekteki karar alma ve plan üretim süreçlerinde ki öneminin kavranması.
2 78537 Doğal ve yapılı çevre dengesinin öneminin kavranması ve doğal kaynakların ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değerlerinin kazandırılması
3 78538 Sosyal, kültürel ve tarihi mirasın önemi ve korunması değerlerinin kazandırılması.
4 78533 Eleştirel düşünme becerilenin kazanılması ve geliştirilmesi.
5 78534 Tasarım ve planlamaya yönelik uygulama becerilerinin farklı sunum tekniklerine hakimiyet ile kazanılması.
6 78541 Bağımsız ve bireysel çalışma süreçlerinde inisiyatif alabilme, müzakere edebilme ve kararların sorumluluğunu almaya yönelik mesleki becerinin geliştirilmesi
7 78530 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakimiyet, disiplinler arası verilerin yönetimi, analizi ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi
8 78540 Birlikte çalışabilmenin gerektirdiği uyum sağlama, sorumluluk alma gibi becerilerin geliştirilmesi ve kollektif çözümlerin üretilebilmesi
9 78542 Şehir ve bölge planlama mesleğine ilişkin gerekli ve güncel kuramsal, teknik bilgilerin edinilmesi, teori ve pratik arasında bağ kurma becerisinin geliştirilmesi
10 78531 Meslek alanında uygulamaya yönelik ulusal düzeyde ölçekler arası ve farklı uzmanlık gerektiren plan türlerine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu konudaki yasal altlığa hâkim olma.
11 78535 Kent ve/veya bölge ölçeğinde sorun tayin etme, analiz ve sentez verilerini edinme, çözüme yönelik plan ve alternatiflerini oluşturarak bütüncül proje yönetimine yönelik bilgi ve beceri kazanımı.
12 78532 Meslek etiği temelinde şehircilik ilkeleri, plan esasları, kamu/toplum yararı, demokratik katılım, ekonomik refah, sosyal adalet gibi kavramların meslek yaşamı boyunca gözetilmesindeki önemin kavranması
13 78539 Şehir ve bölge planlama eğitiminin gerektirdiği güncel teknolojik plan ve tasarım araçlarını seçme ve kullanma becerisi ile mesleki gerekliliğe yönelik güncel yazılım ve donanımların etkin kullanılma becerisinin kazanılması