Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT291 Ekonomi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Dersin Amacı Ekonominin nasıl çalıştığına ilişkin temel mekanizmaların verilmesi ve arz-talep çatısı altında rekabetçi sistemin çalışma mekanizmasının verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Şıklar, İ.(2003). İktisada Giriş, Anadolu Ünv. Yayın No:1472, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:785, Eskişehir. - Ünsal E. (2003). Mikroekonomi, Turhan kitabevi, Ankara. - Türkay O. (2000). Mikroiktisat Teorisi, İmaj Yayinevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Kısa İçeriği İktisadın tanımı, yöntemi ve iktisadi düşünce tarzı, İktisadın bölümleri, temel iktisadi kavramlar, Kıtlık ve tercih, üretim imkanları eğrisi, Tercih ve fayda, Arz ve talep miktarı, Piyasa dengesi, piyasadaki değişmeler, Talebin fiyat esnekliği, arz esnekliği, Vergi uygulamaları, üretici ve tüketici rantı, Üretim ve maliyetler, Tam rekabet piyasası, Faktör piyasaları ve faktör gelirleri, Kamusal mallar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
11 Soru-Yanıt 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
49 Performans 13 2 26
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisadın tanımı, yöntemi ve iktisadi düşünce tarzı Eko1Hf.pdf
2 İktisadın bölümleri, temel iktisadi kavramlar Eko2Hf.pdf
3 Kıtlık ve tercih, üretim imkanları eğrisi Eko3Hf.pdf
4 Tercih ve fayda Eko4Hf.pdf
5 Arz ve talep miktarı Eko5Hf.pdf
6 Piyasa dengesi, piyasadaki değişmeler Eko6Hf.pdf
7 Talebin fiyat esnekliği, arz esnekliği Eko7Hf.pdf
8 Vergi uygulamaları, üretici ve tüketici rantı Eko8Hf.pdf
9 Ara sınav Eko9Hf.pdf
10 Üretim ve maliyetler Eko10Hf.pdf
11 Serbest rekabet Piyasası Eko11Hf.pdf
12 Tam rekabet piyasası Eko12Hf.pdf
13 Faktör piyasaları ve faktör gelirleri Eko13Hf.pdf
14 Kamusal mallar Eko14Hf.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292503 Temel iktisat terimlerini kavrar ve bilir.
2 1292504 İktisadın nasıl çalıştığına dair şartları öğrenir.
3 1292505 İktisadi sistemin işleyişi altındaki felsefeyi kavrar.
4 1292506 Rekabet piyasalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5
2 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5
3 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5
4 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek