Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT420 C++ İle Programlama 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders sınıf objelerinin özellik ve davranışlarıyla nasıl soyutlanacağını öğretir. Öğrenciler, gerçek dünya objelerinin nasıl programlanacağını kavrayarak nesne tabanlı programlamanın üç önemli bileşeni olan sarma, miras ve çok biçimlilik konseptlerini UML ve C++ kullanarak uygularlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Muhammed KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Problem Solving with C++, Walter Savitch, Addison-Wesley Publishing, 6th Edition. 1. C++: How To Program, H.M. Deitel and P.J. Deitel, Prentice-Hall, 6th Edition. 2. C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, Course Technology, 4th Edition. 3. A Complete Guide to Programming in C++,Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz, Jones and Bartlett Publishers,1st Edition. 4. The C++ Programming Language, B.Stroustrup, Addison-Wesley 3rd Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri tipleri, ifadeler ve komutlar, fonksiyonlar ve kapsam kuralları, sınıf tanımı, kalıtım, polimorfizm, adlandırma, şablonlar, istisna yönetimi, girdi / çıktı, UML ve C ++ dilini kullanarak nesne temelli kavramların tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 40 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nesne Tabanlı programlamaya giriş (UML ile) http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamaya%20Giri%C5%9F.pdf
HasapMak-3mart.rar
2 Nesne Tabanlı Yaklaşım ve UML http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20Windows%20Uygulamalar%C4%B1.pdf
VCSharpDersNotlari.pdf
3 C'den C++'a geçiş VCSharpDersNotlari.pdf
4 Sınıflar ve veri soyutlama http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
VCSharpDersNotlari.pdf
DersNotlari.pdf
5 Sınıflar ve veri soyutlama http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf
hafta5.pdf
hafta5.rar
6 Operator yüklemesi DersNotlari.pdf
7 Miras http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20Kal%C4%B1t%C4%B1m%20Ve%20Aray%C3%BCzler.pdf
DersNotlari.pdf
8 Miras http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20Kal%C4%B1t%C4%B1m%20Ve%20Aray%C3%BCzler.pdf
DersNotlari.pdf
9 Arasınav
10 Sanal fonksiyonlar ve çok şekillilik http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20Metotlar.pdf
DersNotlari.pdf
11 Sanal fonksiyonlar ve çok şekillilik http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20Temsilciler%20Ve%20Olaylar.pdf
DersNotlari.pdf
12 Girdi/Çıktı DersNotlari.pdf
13 Şablonlar http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Nesne%20Tabanl%C4%B1%20Programlamada%20Web%20Uygulamalar%C4%B1.pdf
14 Kural dışı durum işleme DersNotlari.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511187 Gerçek dünyayı modelleyen programlama metodunu UML de kullanarak açıklar
2 1511188 Sarma, miras ve çok biçimlilik konseptlerini uygular
3 1511189 Fonksiyon ve operatör üstüne yazmasını kullanır
4 1511190 Kural dışı durum işlemeyi kullanır.
5 1511191 Fonksiyon ve sınıf şablonlarını uygular
6 1511192 Nesne tabanlı metodolojiyi programlamada kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 5 5 1 2 2
2 1 1 3 5 5 1 2 2
3 1 1 3 5 5 1 2 2
4 1 1 3 5 5 1 2 2
5 1 1 3 5 5 1 2 2
6 1 1 3 5 5 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek