Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT412 Bilgisayar Programlama II 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Sayısal çözümleme tekniklerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat Suat ERTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Koordinatörünün ders notu 1. Jaan Kiusalaas,NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING WITH PYTHON 3 2. Claus Fuhrer,‎ Jan Erik Solem,‎ Olivier Verdier,Scientific Computing with Python 3

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer olmayan denklemlerin çözümü, sayısal integrasyon, başlangıç değer problemlerinin çözümü,lineer denklem sistemleri, interpolasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer olmayan denklemlerin çözümü
2 Basit ardışık tekrar metodu
3 Newton metod
4 Sayısal integrasyon
5 Yamuk kuralı
6 Simpson metodu
7 Enterpolasyon
8 Lineer enterpolasyon ve Kuadratik enterpolasyon
9 Arasınav
10 Adi diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri
11 Taylor serisi yöntemi ve Runge-Kutta yöntemi
12 Lineer denklem sistemlerinin matrisler yardımıyla çözümü
13 Gauss yok etme metodu
14 Gauss-Seidel metodu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292460 Sayısal çözüm tekniklerini bilir.
2 1292461 Sayısal çözüm teknikleri için algoritma oluşturur.
3 1292462 Sayısal çözüm teknikleri için farklı türden algoritma yazar.
4 1292463 Sayısal çözüm teknikleri kodlama deyimlerini bilir.
5 1292464 Sayısal çözüm tekniklerini kodlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 1 4 4
2 4 5 5 4 4 1 4 4
3 4 5 5 4 4 1 4 4
4 4 5 5 4 4 1 4 4
5 4 5 5 4 4 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek