Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP103 LIFE 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Solunumun ve dolaşımın temel kavramlarını öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan Bozkurt, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arslan, Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Dr. Öğr. Üyesi Engin Çiftçioğlu, Prof. Dr. S. Sırrı Bilge, Prof. Dr. Atilla Güven Atıcı, Doç. Dr. Korhan Soylu, Doç. Dr. Bülent Ayas, Doç. Dr. Birşen Bilgici

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Junqueıra LC, Carnerio J: Temel Histoloji Konu ve Atlas, 2018 2. Ross MH, Kaye, IG, Pawlina, W, Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas, 2104 3. Eroschenko VP: Di Fiore Histoloji Atlası-Fonksiyonel İlişkileriyle, 2013 4. Moore KL, Persaud TVN, Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, 2015 5. Sadler TW: Langman Medikal Embriyoloji, 2017 6.Ferner H, Staubesand J. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Çev. Ed: Prof. Dr. K. Arıncı, Atlas Yayıncılık, 2005. 7.Netter FH. İnsan Anatomisi Atlası, Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 8.Snell RS. (Çeviri Ed: Prof.Dr. Mehmet Yıldırım). Klinik Anatomi. 6. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998. 9. Arıncı K, Elhan A. Anatomi Güneş Kitabevi, Ankara, 1995. 10. Ozan Anatomi. Prof. Dr. Hasan Ozan, 3.Baskı, Ankara, 2014. 11. İnsan Anatomisi Renkli Atlası. H.Fritsch, W.Kuehnel. (Çeviri Ed: Prof.Dr. Cem Kopuz) İç Organlar, Cilt 2, İstanbul Tıp Kitabevi 12. Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999. 13. Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi, 7. baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014 14. Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, 24. Baskı, 2015 15. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, 13. Baskı, 2017 16. Tıbbi Fizyoloji Klinik Tıbbın Temelleri, 4. Baskı,2017 17. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Ed.Oğuz Kayaalp, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, 2012 18. Goodman Gilman’ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Güneş Tıp Kitabevi, 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Solunum sistemi anatomisi ve histolojisi, toraksın radyolojik anatomisi, solunumun mekanizması ve düzenlenmesi, kalbin duvar yapısı ve koroner damarlar, kan basıncının oluşumu, kalbin ritmik uyarılması, otonom sinir sistemi, farmasötik şekiller, sağlık ve hastalık kavramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 99 1 99
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
7 Laboratuvar 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toraks duvarı Mediastinum Otonom sinir sistemi Sağlık Hizmet Profesyonelleri İletişim biçimleri ve kültürel kodlar Toraks radyolojisi Halk sağlığına giriş, sağlık ve hastalık kavramları Kalp ve damarlar Kalbin Anatomisi Büyük damarlar ve dalları Mesleklerarası iletişim ve işbirliği Anatomi (Toraks duvarı ve mediastinum) yok
2 Farmasötik şekiller Burun anatomisi Larinks anatomisi Anatomi (Kalp ve Büyük damarlar) Mesleki Beceri Uygulaması
3 Trakea, bronşlar ve akciğerler Solunum yolları Kalp kası Kalbin ritmik uyarılması Oksijen ve karbondioksidin hücrelere taşınması Anatomi (Solunum sistemi) 1. Mesleki beceri uygulaması 2. Fizyoloji (Dolaşım sistemi)
4 Solunumun düzenlenmesi Solunum biyomekaniği 1. Farmakoloji (Farmasötik şekiller) 1. Mesleki beceri uygulaması 2. Fizyoloji (Solunum sistemi)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342262 Kalbin duvar yapısını açıklayabilmeli Kalp kası hücresinin yapısal özelliklerini açıklayabilmeli Kalp kası hücre çeşitlerini listeleyebilmeli Arteriyel ve venöz sistem damarlarının duvar yapısını açıklayabilmeli Damarlardaki işlevsel farklılıkları açıklayabilmeli
2 1342263 Trakeadan alveole kadar hava yollarının temel duvar yapısını açıklayabilmeli Solunum yolu mukozasının ve mukusun işlevlerini açıklayabilmeli Solunum membranını oluşturan tabakaları sıralayabilmeli Alveol epitelindeki hücre tiplerini ve işlevlerini açıklayabilmeli
3 1342264 Kalp kasının genel işlevsel özelliklerini açıklayabilmeli Kalp kası aksiyon potansiyelinin özelliklerini, mekanizmasını ve önemini açıklayabilmeli Kalp kası kasılmasının moleküler mekanizmasını açıklayabilmeli
4 1342265 Kalp döngüsü sırasında gerçekleşen olayların mekanizmasını açıklayabilmeli Kalbin pompalama işlevinin intrinsik (Frank-Starling mekanizması), sinirsel (otonomik) ve hümoral (iyonlar ve sıcaklık) kontrolünü açıklayabilmeli EKG tanımını yapabilmeli EKG’deki dalgaların anlamlarını ve kalp döngüsü ile ilişkisini açıklayabilmeli Kalp seslerinin oluşumunu ve kalp döngüsü ile ilişkisini açıklayabilmeli Kardiyak atım hacmi (stroke volume), kardiyak debi ve ejeksiyon fraksiyonunu açıklayabilmeli Periferik nabzın oluşumunu açıklayabilmeli Kan basıncını tanımlayabilmeli Nabız basıncı terimini tanımlayabilmeli Nabız basıncını etkileyen faktörleri listeleyebilmeli Kan basıncının nasıl oluştuğunu ve nelerden (atım sayısı, damar çapı vb.) nasıl etkilendiğini açıklayabilmeli
5 1342266 Kalbin özelleşmiş uyarı ve iletim sisteminin işlevsel özelliklerini açıklayabilmeli Kalpte uyarılmanın ve iletinin kontrolünün mekanizmasını açıklayabilmeli Sinus ritmi, bradikardi ve taşikardi terimlerini açıklayabilmeli
6 1342267 İnspirasyon ve ekspirasyonu tanımlayabilmeli İnspirasyon ve ekspirasyon mekanizmalarını açıklayabilmeli Akciğer hacim ve kapasitelerini normal değerleri ile birlikte açıklayabilmeli Anatomik ve fizyolojik ölü boşluk kavramlarını açıklayabilmeli Ventilasyon ve perfüzyon terimlerini tanımlayabilmeli Ventilasyon ve perfüzyon dengesinin önemini açıklayabilmeli Alveol havasının atmosfer havasından farklılıklarını nedenleriyle açıklayabilmeli Solunum zarında gaz difüzyonunun mekanizmasını açıklayabilmeli
7 1342268 Oksijen ve karbondioksitin kanda nasıl taşındığını açıklayabilmeli Oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisini açıklayabilmeli Solunumun santral ve periferal kontrolünü açıklayabilmeli Pregangliyonik ve postgangliyonik liflerden salgılanan kimyasal maddeleri listeleyebilmeli Kolinerjik ve adrenerjik reseptörleri tanımlayabilmeli Sempatik ve parasempatik tonus kavramlarını açıklayabilmeli Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin etkilerini açıklayabilmeli Sempatik sistemin "Alarm" veya "Stres" cevaplarını tanımlayabilmeli
8 1342269 Toraks duvarını oluşturan kemik ve yumuşak dokuları tanımlayabilmeli Toraks duvarını oluşturan kemik ve yumuşak dokuları maket/kadavrada gösterebilmeli Toraks duvarının katmanlarını sıralayabilmeli Toraks duvarının katmanlarını maket/kadavrada gösterebilmeli Sternumun bölümlerini ve üzerindeki önemli anatomik oluşumları tanımlayabilmeli Sternumun bölümlerini ve üzerindeki önemli anatomik oluşumları maket/kadavrada gösterebilmeli Clavicula'nın bölümleri ve üzerindeki önemli anatomik oluşumları tanımlayabilmeli Clavicula'nın bölümleri ve üzerindeki önemli anatomik oluşumları maket/kadavrada gösterebilmeli Kostaların sayısını söyleyebilmeli Kostaların bölümleri ve üzerindeki önemli anatomik yapılarını tanımlayabilmeli Kostaların bölümleri ve üzerindeki önemli anatomik yapıları maket/kadavrada gösterebilmeli Kostaların sternuma bağlanma şekillerini açıklayabilmeli Columna vertebralis'in bölümleri ve içerdiği omur sayılarını söyleyebilmeli Torakal vertebraların kostalarla ilişkisini açıklayabilmeli Kostavertebral eklemleri oluşturan yapıları maket/kadavrada gösterebilmeli İnterkostal aralıktaki ven, arter ve sinirleri tanımlayabilmeli İnterkostal aralıktaki ven, arter ve sinirleri maket/kadavrada gösterebilmeli İnterkostal kasları ve solunumdaki işlevlerini açıklayabilmeli İnterkostal kasları maket/kadavrada gösterebilmeli Temel solunum kaslarını listeleyebilmeli Temel solunum kaslarını maket/kadavrada gösterebilmeli Diafragmanın bölümlerini açıklayabilmeli Diafragmanın bölümlerini maket/kadavrada gösterebilmeli Diafragmadaki geçitleri ve bunların içinden geçen anatomik yapıları açıklayabilmeli Diafragmadaki geçitleri ve bunların içinden geçen anatomik yapıları maket/kadavrada gösterebilmeli Yardımcı solunum kaslarının isimlerini listeleyebilmeli
9 1342270 Mediastinumun bölümleri ve sınırlarını açıklayabilmeli Mediastinum farklı bölümlerinde yer alan yapıları listeleyebilmeli Mediastinumda yer alan anatomik yapıları maket/kadavrada gösterebilmeli
10 1342271 Kalbin göğüs ön duvarındaki izdüşümünü tarif edebilmeli Kalbin göğüs ön duvarındaki izdüşümünü maket/kadavrada gösterebilmeli Kalp boşluklarını tanımlayabilmeli Kalp boşluklarında yer alananatomik yapıları açıklayabilmeli Kalp boşluklarını, bu boşluklarda bulunan anatomik yapıları maket/kadavrada gösterebilmeli Kalp kapaklarını tanımlayabilmeli Kalp kapaklarını maket/kadavrada gösterebilmeli her bir kalp boşluğu ile bağlantılı damarları listeleyebilmeli Kalp boşlukları ile bağlantılı damarları maket/kadavrada gösterebilmeli Kalp duvarını oluşturan tabakaları sıralayabilmeli Kalp duvarını oluşturan tabakaları maket/kadavrada gösterebilmeli Perikard ve tabakalarını açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Kalp ve perikard'ın sinirsel inervasyonunu açıklayabilmeli Kalp ve perikarda gelen sinirleri maket/kadavrada gösterebilmeli Ana koroner damarların işlevlerini açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli
11 1342272 Aortanın bölümlerini ve buralardan ayrılan damarları sıralayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Vena cava superior ve inferiora açılan damarları sıralayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Tansiyon ve nabız açısından önemli arterleri listeleyebilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli
12 1342273 Burun boşluğunu oluşturan anatomik yapıları açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Burun boşluğunu çevre yapılara bağlayan geçitleri ve içinden geçen yapıları açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Vestibulum nasii, konkalar ve koanayı tanımlayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Farinks ve bölümlerini tanımlayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Paranazal sinüsleri listeleyebilmeli, makette/kadavrada gösterebilmeli
13 1342274 Larinks'i tanımlayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Larinks bölümlerini ve çevre yapılarla ilişkisini açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Larinks kıkırdaklarını listeleyebilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Larinks kıkırdaklarının yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilmeli Larinks bağlarını ve intrinsek kaslarını listeleyebilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Larinks bağlarının ve intrensek kaslarının fonksiyonlarını tanımlayabilmeli Larinks ve ilgili yapıların sinirsel inervasyonunu açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli
14 1342275 Alveollere kadar hava yollarını sıralayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Trakeanın ve ana bronşların normal seyrini açıklayabilmeli Trakeanın ve ana bronşların normal seyrini maket/kadavrada gösterebilmeli Akciğerlerin anatomik özelliklerini açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Sağ ve sol akciğerin farklarını açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Akciğerlerin loblarını tanımlayabilmeli Anatomide segment kavramını açıklayabilmeli Hilus pulmonalis'de bulunan yapıların organizasyonunu açıklayabilmeli ve bu yapıları maket/kadavrada gösterebilmeli Akciğer sınırları ve plevra izdüşümlerini açıklayabilmeli Akciğer sınırları ve plevra izdüşümlerini maket/kadavrada gösterebilmeli Plevra'nın anatomik yapılanmasını açıklayabilmeli Plevra'nın anatomik yapılanmasını maket/kadavrada gösterebilmeli Parietal ve visseral plevranın yerleşimleri ve seyirlerini açıklayabilmeli Parietal ve visseral plevrayı maket/kadavrada gösterebilmeli Plevra boşluğu ve sıvısını açıklayabilmeli Plevra boşluğunu maket/kadavrada gösterebilmeli Akciğerler ve plevra'nın sinirsel inervasyonunu açıklayabilmeli, maket/kadavrada gösterebilmeli Akciğerler ve plevrayı innerve eden sinirleri maket/kadavrada gösterebilmeli
15 1342276 Solunum biyomekaniğindeki kavramları (yüzey gerilim, transmural basınç ve alveol mekaniği) tanımlayabilmeli Akciğer ve göğüs kompliyans kavramlarını açıklayabilmeli Solunumda direnç faktörlerini (düzgün akış, girdaplı akış) tanımlayabilmeli
16 1342277 İlaçların farmasötik şekillerini açıklayabilmeli İlaçların farmasötik şekillerini tanıyabilmeli (Uygulama) İlaçların lokal veriliş yollarını açıklayabilmeli İlaçların sistemik veriliş yollarını açıklayabilmeli
17 1342278 Toraks grafisinde renklerin anlamını açıklayabilmeli Akciğer grafisinde toraks duvarının kemik ve yumuşak dokularını (mediastinum, kalp, hiluslar, aort kavsi, diafragma vb) tanımlayabilmeli
18 1342279 Sağlığın tanımını yapabilmeli Halk sağlığı’nın tanımını yapabilmeli Halk Sağlığı Biliminin klinik bilimlerden farkını açıklayabilmeli Halk sağlığı anlayışındaki önemli noktaları listeleyebilmeli Sağlığın tanımını yapabilmeli Sağlığın belirleyicilerini listeleyebilmeli Sağlık hizmetinin tanımını yapabilmeli Koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici ve palyatif sağlık hizmetlerini tanımlayabilmeli
19 1342280 Resmi ve gayriresmi iletişim biçimlerinin tanımını ve biçimlere uygun davranışları açıklayabilmeli Hiyerarşik ve eşit düzeyli iletişim tanımlarını ve düzeylere uygun davranışları açıklayabilmeli Sağlık çalışanları, hasta, hasta yakını arasında yaşanan/yaşanabilecek durumlar üzerinden kültürel kodları ve rolleri analiz edebilmeli
20 1342281 Meslekler arası işbirliği ve ekip çalışması kavramını açıklayabilmeli Resüsitasyon örneği üzerinden işbirliği ve ekip çalışmasının önemini açıklayabilmeli İşbirlikli çalışmayı etkileyen bireysel, kurumsal ve sosyokültürel faktörleri açıklayabilmeli Meslekler arası işbirlikli uygulamalar için gerekli yetkinlik/yeterlik alanlarını, tutum ve davranışları listeleyebilmeli Meslekler arası iletişimde sık karşılaşılan iletişim hatalarını örnekler üzerinden analiz edebilmeli Sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık hizmet profesyonellerinin iş alanlarını ve görevlerini tanımlayabilmeli (Lab teknisyenleri, fizyoterapist, röntgen teknisyenleri, ameliyathane teknisyenleri, postalar, temizlik personeli , tıbbi sekreter, eğitim sekreterleri , öğrenci işleri vs. dahil edilmeli Sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık hizmet profesyonellerinin görevlerinin zor ve riskli özelliklerini tanımlayabilmeli Sağlık hizmet profesyonelleri ile etkin iletişim yollarını tartışabilmeli
21 1342282 Zor insan/zor davranış/zor meslektaş tanımını yapabilmeli Zorlayıcı davranışlarla baş etmede ne tür stratejiler geliştirilebileceğini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır