Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP601 İÇ HASTALIKLARI 927001 6 11 10

Dersin Amacı

Hastaya Yaklaşım

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Ercan Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Dönem 5'i tamamlamış olmak

Dersin İçeriği

Hasta Başı uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 60 1 60
10 Tartışma 20 1 20
14 Gözlem 60 1 60
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 60 1 60
49 Performans 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338210 Öykü alma,Tam fizik muayene,Dosya hazırlama,Hasta izlemi ve hasta sunma,Sorumlu gözetiminde reçete yazmak ,Kan alma, Damar yolu açma, anjioket takma,Periferik yayma yapma ve değerlendirme,Kateter bakımı ve pansumanını yapma,İdrar sondası takmak ve çıkarmak,Nazogastrik sonda takma,Glukometri ile kan şekeri bakma,Parasentez ve/veya Torasentez izleme,Bölüm içi eğitim toplantılarına katılmak,Temel yaşam desteği (kardiyopulmonerresüsitasyon) yapma
2 1338211 Endotrakealentübasyon yapma,Defibrilasyon izleme,EKG çekme,EKG okuma ve yorumlama,PA Akciğer Grafisi okuma,Arteriel kan gazı alma,Kan kültürü ve diğer kültür örneklerini alma,Direkt mikroskobik inceleme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır