Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP603 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 927001 6 11 10

Dersin Amacı

Pediatrik hastaya yaklaşım

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Demet Tekcan

Ön Koşul Dersleri

Dönem 5'i tamamlamış olmak

Dersin İçeriği

Hasta Başı uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 60 1 60
10 Tartışma 20 1 20
14 Gözlem 60 1 60
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 60 1 60
49 Performans 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338205 Öykü alma,Dosya hazırlama,Fizik muayene ,Vital bulguların değerlendirilmesi,Hasta takdimi ve takibi Sık görülen hastalıklarda reçete yazılması,Seminer/makale sunulması (Poliklinik),Büyüme eğrilerinin değerlendirilmesi
2 1338206 Öykü alma,Dosya hazırlanması,Fizik muayene,Hasta takdimi ve takibi ,Sık görülen hastalıklarda reçete yazılması,Seminer/makale sunulması (Servis),Büyüme eğrilerinin değerlendirilmesi,Vital bulguların değerlendirilmesi,Sıvı ve elektrolit tedavisini düzenlenmesi,Enjeksiyon (intramuskuler, intravenöz, subkutan),Tam idrar tetkiki,Dışkı incelemesi,PPD,Nazogastrik sonda takılması,İdrar sondası takılması Kan alınması,Damar yolu açılması,Aşı uygulaması ve takvimi,LP gözlenmesi ve BOS değerlendirilmesi EKG çekilmesi ve değerlendirilmesi,Akciğer grafisi değerlendirilmesi,Periferik yayma değerlendirilmesi Kültür alınması (Boğaz, idrar kan, dışkı gibi...),Solunum yolunun açık tutulması (airway takılması, ambulama)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır