Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP605 ACİL TIP 927001 6 11 10

Dersin Amacı

Acil hastayı yönetebilmeli

Ön Koşul Dersleri

Dönem 5'i tamamlamış olmak

Dersin İçeriği

Hasta başı uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 60 1 60
10 Tartışma 20 1 20
14 Gözlem 60 1 60
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 60 1 60
49 Performans 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338164 Travma hastasının stabilizasyonu Servikal kolar takma Atelleme yöntemleri Sekiz bandajı takılması
2 1338165 Yara bakımı Pansuman Abse drenajı Lokal anestezi Sütür teknikleri uygulama ve sütür alma Yanık pansumanı
3 1338166 Ürolojik girişimler Foley sonda takma ve çıkarma
4 1338167 Gastrointestinal girişimler Nazogastrik sonda takma, yerini doğrulama Mide lavajı
5 1338168 Vasküler girişimler Damar yolu açma Tetkik için kan alma, arteriyel ve venöz IV, IM ve SC enjeksiyon
6 1338169 Kardiyotorasik girişimler Kalp masajı. Defibrilasyon Kardiyak monitörizasyon, ritim tanıma EKG çekme ve yorumlama
7 1338170 Havayolu girişimleri Oral airway uygulama Entübasyon Solunum girişimleri Balon valv maske ile solutma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır