Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP611 AİLE HEKİMLİĞİ 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Birinci basamakta sık görülen hastalıkları tanıyabilme, ayırt edebilme, hasta ve yakınlarıyla uygun iletişim kurabilme becerilerinin kazanılması, hastalıkların tedavisini yapabilme, uygun yönlendirme yapabilme ve birinci basamak sağlık yönetimi yapabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ Prof.Dr.Bektaş Murat YALÇIN Prof.Dr.Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE Doç.Dr. Mustafa Kürşat ŞAHİN Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ÜNAL Dr.Öğretim Üyesi Mustafa Yasin SELÇUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Textbook of Family Medicine . Robert E. Rakel, David P. Rakel. 9th ed.Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, 2016. ISBN 978-0-323-23990-5. Temel Aile Hekimliği. Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Oktay Sarı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN 978-975-27-7599-2. Aile Hekimliğinin Esasları. Philip D. Sloane. Çeviri editörü: Ayşe Palanduz. İstanbul : İstanbul Medikal Yayıncılık, 2015. ISBN 978-605494916-8. Current Aile Hekimliği : Tanı ve Tedavi. Jeannette E. South-Paul, Samuel O. Matheny, Evelyn L. Lewis; Çeviri editörü: Altuğ Kut, M. Gökhan Eminsoy. Ankara : Güneş Tıp Kitabevleri, 2014. ISBN 978-975-27-7537-4. Aile Hekimliği : Ayaktan Tedavi ve Korunma. Mark B. Mengel, L. Peter Schwiebert ; Çeviri editörü: Ümit Aydoğan, Kenan Sağlam. Ankara : Güneş Tıp Kitabevleri, 2013. ISBN 978-975-527-747-97. Olgu Dosyaları Aile Hekimliği. Eugene C.Toy ; Çeviri editörü: Muharrem Ak.İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. ISBN 978-605335006-4. Aile Hekimliği. Ian R. McWhinney, Thomas Freeman; Çeviri editörü Dilek Güldal. İstanbul : Medikal Akademi Yayıncılık, 2012. ISBN 978-605462600-7. Swanson's Family Medicine Review : A Problem-Oriented Approach . Alfred F. Tallia,Jseph E.Scherger, Nancy W. Dickey. 7th ed. Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, 2013. ISBN 978-1-455-70790-4. Aile Hekimliği Yeterlilik Sınavları. Tao Le, Michael D: Mendoza, Diana Coffa; Çeviri editörleri Ayşe Palanduz, Sabiha Banu Denizeri.İstanbul : İstanbul Medikal Yayıncılık, 2017. ISBN 978-605494996-0. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi. Bozdemir N, Kara İH. Adana Nobel Kitabevi, 2010. ISBN 978- 6053970903

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Tıp Fakülteleri müfredatındaki son bir yılı kapsayan Aile Hekimliği döneminde 1 aylık zorunlu staj programı

Dersin İçeriği

Topluma dayalı ve toplum yönelimli pratik, teorik derslerle birlikte Aile Hekimliği Anabilim Dalı Poliklinikleri, Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri ve Samsun ili sınırları içinde yer alan kırsal ve kentsel birinci basamak sağlık kuruluşlarında uygulama faaliyetlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 30 1 30
10 Tartışma 10 1 10
14 Gözlem 30 1 30
17 Alan Çalışması 2 1 2
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 30 1 30
49 Performans 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1317848 Birinci basamak sağlık hizmetinin temel özelliklerini kavrar.
2 1317873 Aile Sağlığı Merkezlerinin kapsam ve görevlerini kavrar.
3 1317877 Birey, aile ve toplum düzeyinde koruyucu sağlık hizmetini önemser.
4 1317881 Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütür
5 1317882 Etkili iletişim becerilerini kullanarak öykü alır ve fizik muayene yapar.
6 1317884 Belli durumlarda ön tanı/tanı koyar.
7 1317888 Akılcı laboratuvar uygulamalarını benimser, uygun sırada seçer ve yorumlar.
8 1317890 Sık karşılaşılan hastalıkların birinci basamak düzeyinde tedavisini planlar.
9 1317892 Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimser ve uygun ilaç seçimi yapar.
10 1317897 Hastaların sevk kriterlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları ile belirler, uygun şekilde sevk eder.
11 1322208 Prekonsepsiyonel danışmanlık verir.
12 1317900 Bebek, çocuk ve ergen izlemi yapar
13 1322211 Gebelik izlem ve takibini yapar
14 1322218 Postpartum izlem yapar ve danışmanlık verir
15 1322227 Çocukluk ve erişkinlik dönemi bağışıklama programını kavrar ve uygular.
16 1320153 Periyodik sağlık muayenesi yapar
17 1320157 Terminal dönem hastanın yönetimini yapar.
18 1317907 Birinci basamakta kullanılan elektronik kayıt sistemlerini bilir.
19 1317912 Eleştirel makale değerlendirme becerisi kazanır.
20 1317910 Etkili ekip çalışması yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5