Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP613 HALK SAĞLIĞI 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Öğrencinin toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde “halk sağlığı disiplini”nin önemini kavraması; öğrencinin kendi çalışma alanında halk sağlığı görüşünü kullanabilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğrenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Cihad Dündar Prof.Dr. Şennur Dabak Prof.Dr. A. Tevfik Sünter Doç Dr Özlem Terzi Dr Öğr. Üyesi H. Nilden Arslan

Ön Koşul Dersleri

Dönem 5'i tamamlamış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bertan G.,Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, 2. baskı, 1997,Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Saha uygulamasında ziyaret edilen yerler: birinci basamak sağlık kuruluşları, il sağlık müdürlüğü, sağlıklı yaşam merkezi

Dersin İçeriği

Halk Sağlığı tanımı ve temel ilkeleri, temel sağlık hizmetleri, tıp etiği ve deontoloji, toplum beslenmesi, aile planlaması, göç ve sağlık, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
5 Derse Katılım 1 20 1
9 Problem Çözümü 1 10 1
16 Alan Gezisi 1 10 1
17 Alan Çalışması 1 15 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
24 Seminer 1 15 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 100 100
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık göstergeleri ve veri kaynakları Sağlık bakanlığı teşkilat yapısı Çevre sağlığı Ülkemizde ve dünyada sağlık finansman sistemleri Olaganüstü durumlarda sağlık hizmetleri Kronik hastalıklar epidemiyolojisi Ülkemizde tüberkülozla mücadele ve dgt uygulamaları Bağışıklama Sağlık eğitimi Gebe bilgilendirme - sağlıklı beslenme danışmanlığı Göç ve mültecilere yönelik sağlık hizmetleri Yeni ve yeniden görülen hastalıklar Aile planlaması ve danışmanlık Samsun büyükşehir belediyesi katı atık deposu ziyareti Su numunesi alma - bakiye klor ölçme Sürveyans / salgın izlemi Özellikli gruplarda Sağlık eğitimi yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327060 Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek