Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP615 PSİKİYATRİ 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanıyabilme, ayırt edebilme, hasta ve yakınlarıyla uygun iletişim kurabilme becerilerinin kazanılması, hastalıkların tedavisini yapabilme, psikotik hastaların rehabilitasyonu için uygun yönlendirme yapabilme ve psikoeğitim verebilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Hatice Güz, Prof. Dr. Ömer Böke, Doç. Dr. Gökhan Sarısoy, Doç. Dr. Aytül Karabekiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özdin,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Öztürk O, Uluşahin A. Gözden Geçirilmiş 13. Baskı Ankara 2015 Stahl's Essential Psychopaharmacology. Stahl SM. 4. Baskı İstanbul Tıp Kitabevi 2015 Psikiyatri Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri. Kaplan & Sadock 11. Baskı Güneş Tıp Kitabevi 2016

Dersin İçeriği

İçerik servis hizmetlerinden oluşmaktadır. Hastaların izlenmesi, tedavilerin düzenlenmesi ve psikoeğitim verilmesi konularında ilgili öğretim üyesi nezaretinde asistanla birlikte çalışma esastır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
10 Tartışma 1 20 1
14 Gözlem 1 5 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 15 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 1 12
6 Uygulama/Pratik 25 1 25
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
14 Gözlem 4 3 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 2 8
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminer Serviste hasta izlemi
2 Seminer Serviste hasta izlemi
3 Seminer Serviste Hasta izlemi
4 Seminer Serviste Hasta izlemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312818 Psikiyatrik hastalığı olan hastaları yönetebilmeli, tedavi edebilmeli, uygun önerilerde bulunabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek