Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS601 KARDİYOLOJİ 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Kardiyoloji Kliniğinde intörn doktorluk eğitiminin amacı, öğrencilerin iyi bir pratisyen hekimin sahip olması gereken tüm bilgi ve becerileri kazanabilmesi için Tıp Fakültesi eğitimi süresince edindiği teorik ve pratik bilgileri hasta takip sorumluluğunu da alarak uygulayabilmesini ve geliştirebilmesini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Öykü alma, fizik muayene yapma ve hasta dosyası hazırlama Vizitte hasta sunma Damar yolu açma Venöz kan alma Arter kanı alma EKG çekme ve yorumlama Göğüs grafisi yorumlama Arteriyel kılıf çekme ve kanama kontrolü Torasentez / parasentez izleme -yapma Temel yaşam desteği (kardiyopulmoner resusitasyon) izleme ve/veya yapma Defibrilasyon izleme ve / veya yapma Uzman ile reçete yazma

Önerilen Diğer Hususlar

1) Kardiyoloji İntörnlüğü süresi 1 aydır. Bu süre içinde Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyoloji Kliniği ve Kardiyoloji polikliniklerinde dönüşümlü olarak çalışılır. 2) İntörnler, resmi evraklar dışında ilk yıl asistanı ile aynı yetki ve sorumlulukla çalışırlar. Hasta takip eder, anamnez alır, fizik muayene yapar ve laboratuvar testlerini isterler. 3) Çalışmalarını bir kıdemli asistan, uzman ya da öğretim üyesinin gözetim ve sorumluluğu altında yürütürler. 4) Bölüm içi her türlü eğitim toplantılarına (literatür saati, seminer, vak’a takdimi gibi) katılırlar. 5) Hafta içi mesai sonrası, hafta sonları ve tatillerde tanımlanan sayıda nöbet tutarlar. 6) Her intörn, staj boyunca uygulama karnesinde belirtilen uygulamalarını, kendisini yeterli düzeye ulaştıracak sayıda yapar. Bu, çalıştığı bölümlerdeki sorumlu öğretim elemanları tarafından denetlenir ve değerlendirilir. 7) Klinikte veya polikliniklerde rahat çalışmalarını sağlayacak uygun kıyafet ve görünüme, kendilerini tanıtır kimlik / yaka kartına ve stetoskop gibi tıbbi donanıma sahip olmaları gerekir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 20
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 30 1 30
10 Tartışma 10 1 10
14 Gözlem 30 1 30
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 30 1 30
49 Performans 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327252 Blok İsmi Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları Eğitim Dili Türkçe Ders Tipi Zorunlu Blok Başkan ve Yardımcısı Mahmut Şahin Atilla Güven Atıcı Korhan Soylu Blok Kurulu (Task Sorumluları) Mahmut Şahin Özcan Yılmaz Meftun Ünsal Nurhan Köksal Hasan Tahsin Keçeligil Esra Tanyel Serkan Yüksel Yasemin Büyükkarabacak Eğiticiler: KARDİYOLOJİ: Dr. Mahmut Şahin Dr. Özcan Yılmaz Dr. Okan Gülel Dr. Murat Meriç Dr. Korhan Soylu Dr. Serkan Yüksel Dr. Ömer Gedikli Dr. Murat Akçay Dr. Ufuk Yıldırım Dr. Metin Çoksevim KVC Dr. FerşatKolbakır Dr. Hasan Tahsin Keçeligil Dr. Mustafa Kemal Demirağ Dr. Semih Yücel Dr. S. Burç Deşer RADYOLOJİ Dr. Çetin Çelenk Dr. Muzaffer Elmalı Dr. Aslı Tanrıverdi Sayit NÜKLEER TIP Dr. Tarık Başoğlu GÖĞÜSHASTALIKLARI Dr. Meftun Ünsal Dr. Nurhan Köksal Dr. Oğuz Uzun Dr. Atilla G. Atıcı Dr. Tibel Tuna Dr. Yusuf Taha Güllü ENFEKSİYON HAST Dr. Şaban Esen Dr. Esra Tanyel Dr. Aydın Deveci Dr. İlkay Bozkurt Dr. Aynur Atilla Dr. Tuğba Kuruoğlu Dr. Fatih Temoçin Dr. Heval Bilek GÖĞÜS CERRAHİSİ Dr. Ahmet Başoğlu Dr. Burçin Çelik Dr. Ayşen Taslak Şengül Dr. Yasemin Büyükkarabacak Dr. Selçuk Gürz Dr. Gökhan Prizrenli Blok Süresi 9 hafta Eğitim Yöntemleri Sunum, klinik, ünite, laboratuvar, serviste uygulamalar, hasta hazırlama, hasta başı eğitim, bağımsız öğrenme, akılcı ilaç uygulamaları, vaka tartışması, task sonu tartışma Değerlendirme Yöntemleri Task sonu performans (%20), Klinik beceri sınavı (%20), Hasta yönetim beceri sınavı (%20), Teorik bilgi sınavı (%40) Bloğun Amacı Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, radyoloji, nükleer tıp anabilim dallarının katılımı ile solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır. Öğrenme Çıktıları Bu bloğun sonunda öğrenciler, • Göğüs ağrısına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Göğüs ağrısı olan hastada ön tanı koyabilecek • Göğüs ağrısı olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Solunum sıkıntısına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Solunum sıkıntısı olan hastada ön tanı koyabilecek • Solunum sıkıntısı veya yetmezliği olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Kalp ve damar hastalıkları ile ilişkili semptom ve bulguları tanıyabilecek • Kalp ve damar hastalıklarında acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Öksürük-hemoptizi veya balgam yakınmasına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Öksürük-hemoptizi veya balgam yakınması olan hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek • Öksürük-hemoptizi veya balgam yakınması olan hastada acil tedavi prensipilerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Vücut ısısında artışa neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Ateş ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek • Ateş ile başvuran hastada acilt tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Enfeksiyon hastalıklarının gelişmesinin ve yayılmasının önlenmesi için topluma danışmanlık yapabilecek. • Çarpıntı ve ritim bozukluğuna neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Çarpıntı şikayeti olan hastada ön tanı koyabilecek • Ritim bozukluğu olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek Task ismi Göğüs ağrısı (Dr. Mahmut Şahin) Öğrenme çıktıları Bu Taskın sonunda öğrenciler: 1) Göğüs ağrısının birçok kalp ve kalp dışı hastalığın sonucu olarak geliştiğini, önemini, özelliklerini, nedenlerini ve gelişme mekanizmalarını öğrenmeli, a) Kalp hastalıklarının semptomlarını sayabilmeli, b) Kalp ve Dolaşım sistemi hastalıklarının ayırıcı tanı özelliklerini bilmeli c) Klinik bulgulara göre acil hasta ile acil olmayan hasta ayırımını yapabilmeli, d) İskemik göğüs ağrısının özelliklerini bilmeli, angina tiplerini değerlendirebilmeli, e) Dispne ve göğüs ağrısı olan hastanın fonksiyonel kapasitesini değerlendirebilmelidir. 2) İskemik kalp hastalığının klinik spektrumunu bilmeli, a) Akut koroner sendrom (AKS)’u tanımlayabilmeli ve alt tiplerini ayırt edebilmeli, b) AKS’lerin patofizyolojisini bilmeli, c) AKS’lerin klinik özelliklerini bilmeli, d) Uygun laboratuvar testlerine göre ST elevasyonu olan ve olmayan AKS’leri tanıyabilmeli, e) EKG de iskemik değişiklikleri tanıyabilmeli yorumlayabilmeli ve tanıda kullanabilmeli, f) Enfarktüs EKG’sini tanıyabilmeli, yaşı ve lokalizasyonunu söyleyebilmeli, g) Kardiyak hasar göstergelerini bilmeli, değişiklikleri yorumlayabilmeli ve tanıda kullanabilmeli, h) Düşük ve yüksek riskli hastaları ayırt edebilmeli, i) Kararsız angina ve ısrarlı ST elevasyonu olmayan AKS’lerde tedavi yaklaşımlarını bilmeli, j) Non-ST AKS’lerde antitrombotik ve antiiskemik tedavi seçeneklerini sayabilmeli, k) Israrlı ST elevasyonu olan akut MI’yi tanıyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli, l) Akut MI’nın erken komplikasyonlarını tanıyabilmeli, acil tedavisini yapabilmeli, hastayı doğru yönlendirebilmeli, m) Akut MI’da kalp yetersizliği gelişimini tanıyabilmeli, hastayı hemodinamik ve Killip Sınıflamasına göre sınıflandırabilmelidir. 3) Akut MI’nın acil tedavisini söyleyebilmeli, a) Anti iskemik ve antitrombotik tedaviyi söyleyebilmeli ve yapabilmeli, b) Fibrinolitik tedavi ve primer perkutan koroner girişim seçeneklerini bilmeli, hastayı bilgilendirebilmeli, c) Fibrinolitik tedavinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli, d) Fibrinolitik tedavi seçeneklerini ve başarı kriterlerini söyleyebilmelidir. Task ismi Dispne (Dr. Özcan Yılmaz) Öğrenme çıktıları 1) Nefes darlığına neden olan hastalıkları sayabilmeli 2) Nefes darlığına neden olan hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapabilmeli 3) Kalp yetmezliğinin tanımını yapabilmeli 4) Kalp yetmezliğine neden olan nedenleri söyleyebilmeli 5) Kalp yetmezliğinde ortaya çıkan kompansasyon mekanizmalarını açıklayabilmeli 6) Nefes darlığı şikayeti olan bir hastanın öyküsünü alabilmeli 7) Nefes darlığı olan bir hastada elde ettiği muayene bulgularını yorumlayabilmeli 8) Tanı ve klinik durumu belirlemek amacı ile yapılması gereken tetkikleri söyleyebilmeli 9) Kalp yetersizliği olan bir hastanın diğer nefes darlığı nedenleri ile ayırıcı tanısını yapabilmeli 10) Kalp yetmezliği olan bir hastanın laboratuvar incelemesi sonucunda elde edilen bulguları yorumlayabilmeli 11) Kalp yetmezliği olan bir hastanın nonfarmakolojik tedavisini planlayabilmeli 12) Kalp yetmezliği olan bir hastanın farmakolojik tedavisini planlayabilmeli 13) Kalp yetmezliğne neden olan hastalıklardan korunma yöntemlerini bilmeli Task ismi Öksürük-Balgam-nefes darığı (Dr. Meftun Ünsal) Öğrenme çıktıları 1) Öksürük-, balgam ve nefes darlığı yakınmasına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 2) Öksürük- balgam ve nefes darlığı yakınması olan hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 3) Öksürük yakınması olan hastada öksürüğün akut ve kronik nedenleri hakkında ayırıcı tanı yapabilecek 4) Üst solunum yolu ve akciğer nedenli öksürüğün ayırıcı tanısını yapabilecek 5) Bronşial astımın acil ve idame tedavisini bilecek ve tedavi yöntemlerinni uygulanmasını bilecek 6) Balgamın özelliklerine göre hastalığın ön tansını tahmin edebilecekı 7) Nefes darlığı yakınması olan hastada akut ve kronik nedenlerini bilecek, ayırıcı tanı yapabilecek 8) Nefes darlığına neden olana hastalıkların acil tedavi yöntemlerini bilecek ve uygulayacak. 9) Solunum fonksiyon testlerini ayırıcı tanı açısından değerlendirebilmeli 10) Nefes darlığının akciğere bağlı nedenlerini (pnömoni, p.tromboemboli, interstisyel akciğer hastalığı, astım bronşit, akciğer kanseri vb) hikayesi ve fizik muayene bulgularını bilmeli 11) Bu hastalıklara ait tedavi yöntemlerini bilmeli Task ismi Ateş (Dr. Esra Tanyel) Öğrenme çıktıları 1) Vücut ısısında artışa neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 2) Ateş ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 3) Ateş ile başvuran hastada acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek 4) Enfeksiyon hastalıklarının gelişmesinin ve yayılmasının önlenmesi için topluma danışmanlık yapabilecek 5) Sağlık hizmeti ile bulaşabilecek enfeksiyonlar ve korunma yollarını açıklayabilecek 6) Erişkin hastada aşı ve antibiyotik profilaksisi ile önlenebilecek hastalıkları açıklayabilecek 7) Enfeksiyon hastalıklarında sıklıkla kullanılan antibiyotikleri ve antibiyotiklerin doğru kullanımını bilecek 8) Enfeksiyon hastalıklarında sıklıkla kullanılan tanı testlerini yorumlayabilecek 9) Seyahat ile bulaşabilecek enfeksiyon hastalıkları, korunma yöntemlerini bilecek 10) Ateş ile seyreden hastalıklardan Salmonelloz, Sepsis, Deri yumuşak doku enfeksiyonları, Üst Solunum yolu enfeksiyonları, Lenfoproliferatif Enfeksiyon hastalıkları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, HIV/AIDS hakkında tanı- klinik – tedavi yöntemlerini bilecek Task ismi Siyanoz ve bacak ağrısı (Dr. Hasan Tahsin Keçeligil) Öğrenme çıktıları Bu TASK’ın sonunda öğrenciler, 1) Bacak ağrısını tanıyabilecek, periferik siyanoz olgularını ifade edebilecek, 2) Bacak ağrılı bir hastanın öyküsünü alabilecek, tam fizik muayenesini yapabilecek, ölçümler yapabilecek, periferik siyanoz olgularında öykü alarak fizik muayene usullerini uygulayabilecek, 3) Tanı koymaya yönelik olarak yararlanılan temel teknik uygulamaların (laboratuar yöntemlerinin/testlerinin) neler olduğunu ifade edebilecek, bunların endikasyonlarını ve yorumlanma usullerini bilecek, 4) Bacak ağrılarının tanısını koyabilecek ve ayırıcı tanısını yapabilecek, periferik siyanoz olgularında ayırıcı tanı yapabilecek, 5) Acil bacak ağrılarında, tanı koyabilecek ve gerekli ilk tedavi yöntemlerini (farmakolojik yöntemler, diğer uygulamalar) bilecek ve uygulayabilmeli, 6) Derin ven trombozunda (DVT), profilaksi uygulamasını, akut ve kronik evrelerde DVT tedavi yöntemlerini bilecek, komplikasyonlardan korunmaya yönelik önlemleri alabilecek. Task ismi Hemoptizi - göğüs ağrısı (Dr. Nurhan Köksal) Öğrenme çıktıları 1. Solunum semptom ve bulguları ile gelen hastanın hastalık hikayesini alabilecek ve fizik muayenesini yapabilecek. 2. Solunum sistemi muayenesinde patolojik muayene bulgularını tanıyabilecek ve hastalık ayırıcı tanısında kullanabilecek 3. Hemoptizi- hematemez ayırımını klinik olarak yapabilecek ve hemoptizili hastaya tıbbi yaklaşım basamaklarını bilecek. 4. Masif hemoptizi tanımını yapabilecek ve hasta yaklaşımını bilecek 5. Nonkardiyek göğüs ağrısı nedenlerini bilecek ve ayırıcı tanısını yapabilecek. 6. Plevral hastalıklar ayırıcı tanısını ve FM bulgularını bilebilecek. 7. Pnömoni semptom ve muayene bulgularını bilebilecek. 8. Toplumdan Gelişmiş Pnömoni (TGP) hastasının yönetimini (yaklaşım, tedavi veya sevk) yapabilecek. 9. Tüberküloz hastasının tanısı, tedavisi ve takibini bilmeli ve uygulayabilecek 10. Pulmoner tromboemboli hastasının klinik yaklaşımı bilebilecek. Task ismi Çarpıntı (Dr. Serkan Yüksel) Öğrenme çıktıları 1) Çarpıntıya neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 2) Çarpıntı ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 3) Çarpıntı ile başvuran hastada acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek 4) Senkopa neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 5) Senkop ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 6) Senkop ile başvuran hastada acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek 7) Dar QRS’li taşikardiler, geniş QRS’li taşikardiler ve bradiaritmiler hakkında tanı- klinik – tedavi yöntemlerini bilecek. Task ismi Göğüs ağrısı / nefes darlığı-göğüs cerrahisi (Dr. Yasemin Büyükkarabacak) Task ismi Akılcı ilaç kullanımı (Dr. Aydın Deveci) Öğrenme çıktıları Bu Taskın sonunda öğrenciler, 1) Verilen endikasyon için “etkililik, uygunluk, güvenlik, maliyet” analizini yapabilecek 2) K ilaç listesi hazırlayabilecek 3) Reçete yazabilecek 4) Kanıt bulmayı değerlendirerek, kanıta dayalı uygulama yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır