Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS610 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 927001 6 11 5

Dersin Amacı

tıp fakültesi süresinde edinmiş olduğu bilgilerin uygulamaya konarak, hasta takibi ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olmaları fakülte bittikten sonra uygulamaya koyabilmeleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Esra Tanyel, Doç. Dr. Aydın Deveci, Doç. Dr. Aynur Atilla, Dr. Öğretim Üyesi İlkay Bozkurt, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Temoçin, Dr. Öğretim Üyesi tUBA kURUOĞLU, Dr. Öğretim Görevlisi Heval Can Bilek

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi / Editörler Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. – 4. bsk. – İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2017 2 c. : res. ; 30 sm. Kaynakçaları ve dizin var. İçindekiler: cilt. 1. Sistemlere göre infeksiyonlar. --cilt. 2. Etkenlere göre infeksiyonlar. ISBN (978-605-335-265-5) 2. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice in Infectious Diseases. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. 7th. New York: Churchill Livingstone, 2010, 2 cilt 3. Current enfeksiyon hastalıkları: Tanı ve Tedavi / Editörler Walter R. Wilson, Merle A. Sande; çeviri editörü İsmail H. Dündar–İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2004. XVIII,905 s. : res. ; 28 sm. Özgün adı: Current diagnosis and treatment in infectious diseases Kaynakçaları var. ISBN 975-420-358-X 4. Koneman’s, Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Winn W, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G, 6th edition. Lippincott Williams&Wilkins, 2006.

Staj Durumu

dahiliye stajı içinde 1 aylık staj (klinik+poliklinik)

Dersin İçeriği

Enfeksiyon Hastalıkları kliniği ve polikliniğinde görülen hastalar

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır