Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS618 NÖROLOJİ 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Sık görülen nörolojik hastalıkların(kraniyal sinirleri tutan hastalıklar, bilinç bozukluğu yapan hastalıklar, epilepsi, serebrovasküler hastalıklar, omurilik hastalıkları, multipl skleroz, hareket hastalıkları, demans, myastenia gravis, miyopatiler, ataksik hastalıklar, nörooftalmolojik hastalıklar, periferik nöropatiler vb.)mekanizmasını anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nöroloji e ders kitabı (eds: Prof. Dr. A. Emre Öge, Betül Baykan) Erişim: http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm Adams & Victor's Principles of Neurology Bradley, Neurology in clinical practice

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nörolojik hastalıklar, nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısı (bilgi, beceri), acil nörolojik durumlarda tedavi yaklaşımlarını değerlendirilmesi ve hastanın uygun sevk edebilmesi (bilgi, beceri, tutum), hastalardan probleme yönelik ayrıntılı öykü alınabilmesi (Beceri, tutum).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
7 Laboratuvar 1 1 1
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 3 42
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epilepsi Hafta_1.pptx
2 Motor Nöron Hastalıkları Gözlem Gözlem Hafta_2.pptx
3 Stroke Hasta Takibi Gözlem Gözlem Hafta_3.pptx
4 EEG, EMG yöntemleri Gözlem Gözlem EEG.EMG.pdf
5 Serebral Damar Hastalıkları Gözlem Gözlem Beyin damar hastalıkları.pdf
6 Multipl Skleroz MS.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327063 Ülkemizde sık görülen nörolojik hastalıkların farkındalığını kazanmaları gerekmekte (Bilgi, tutum)
2 1327067 Hastalıkların klinik ve ilişkili nöroanatomik lokalizasyonunu tanımlayabilmeli (Bilgi).
3 1327073 Acil nörolojik durumları tanımlayabilir (Bilgi, beceri).

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek