Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS622 RADYASYON ONKOLOJİSİ 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Genel Onkolojik nosyon kazanımı Radyoterapi planlama cihazları ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi Belli Başlı kanserlerde radyoterapi yaklaşımı Kılavuz kullanımı öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nilgün Özbek Okumuş Doç. Dr. Ahmet Deniz Meydan Doç. Dr. Ş. Bilge Gürsel

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı eds: Hatice Bilge, Şaban Çakır Gökçe, Gökhan Özyiğit, Oğuz Galip Yıldız, 2013

Staj Durumu

3 hafta

Dersin İçeriği

Genel onkoloji Radyoterapi cihazları Radyoterapi planlaması ve uygulama yöntemleri Akciğer kanseri Genitoüriner sistem tümörleri Çocukluk çağı tümörleri Jinekolojik tümörler Meme kanseri Gastrointestinal sistem tümörleri Santral sinir sistemi tümörleri Baş boyun tümörleri Radyasyon onkojisi acilleri ve palyatif tedaviler Kılavuz kullanımı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel onkolojik nosyon radyoterapi cihazları Radyoterapi uygulama yöntemleri ve planlama Meme Kanseri Jinekolojik Kanserler Pediatrik kanserler Planlama uygulama Cihaz tanıtımı uygulama
2 Gastrointestinal tümörleri Genitoüriner sistem tümörleri Akciğer kanserleri Kılavuz kullanımı Kılavuz kullanımı
3 Santral sinir sistemi tümörleri Başboyun tümörleri Palyatif tedaviler Radyasyon Onkolojisi açısından onkolojik aciller Bir kanser hastasının yönetimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır