Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS630 TIP EĞİTİMİ 927001 6 11 5

Dersin Amacı

Blok programı sonrası öğrenmede kuram, öğretme ilke ve yöntemler, tıp eğitiminde program geliştirme ve değerlendirmede ilke ve kavramlar, alana özgü ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları konusunda farkındalık kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Rahman Yavuz, Dr. Özlem Mıdık, Dr. Servet Aker.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Understanding Medical Education EVIDENCE, THEORY AND PRACT ICE Second edition EDITED BY Professor Tim Swanwick Dean of Postgraduate Medical Education Health Education. 2. Tıpta Öğrenme ve Öğretmenin ABC’si, İkinci Baskı. ISBN: 978-605-335-073-6 ABC Learning and Teaching in Medicine, Second Edition Peter Cantillon, Diana Wood ISBN: 978-1-4051-8597-4 © Wiley-Blackwell

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim yöntemlerinin kuramsal temelleri, tıp eğitiminin farklı düzeylerinde uygulanabilecek sınama araçları, tıp eğitiminde program geliştirme yaklaşımları ve program modelleri, program değerlendirme yaklaşımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 70
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 30
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
23 Proje Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 50 1 50
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
24 Seminer 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 50 1 50
36 Rapor 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmede kuramlar
2 Program geliştirmede ilke ve kavramlar
3 Program değerlendirmede ilke ve kavramlar
4 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336744 Öğrenme ve öğretme ile ilgili kuram, yaklaşımlar ve eğitim felsefelerini açıklar.
2 1336785 Tıp eğitiminde program geliştirme ve değerlendirme ilkelerini kavrar.
3 1336786 Tıp eğitiminde program geliştirme ve değerlendirme yöntemlerini açıklayabilir.
4 1336787 Alana özgü ölçme ve değerlendirme yöntemlerini örneklendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 3 1 5 4 3 3 1 3
2 2 2 1 2 2 1 5 4 3 2 1 2
3 2 2 1 2 2 1 5 4 3 2 1 2
4 2 2 1 2 2 1 5 4 3 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek