Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere kronik hastalığa sahip bireyin evde bakımında temel kavram ve yaklaşımları öğretmek ve genel çerçevede tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Nuran MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kronik hastalıklar ve evde bakım hemşireliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 1 7
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 3 2 6
21 Rapor Sunma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 1 14
36 Rapor 3 2 6
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders tanıtımı
2 Kronik hastalık kavramı, Ülkemizde ve Dünya'da kronik hastalıklarla ilgili mevcut durum
3 Kronik hastalık deneyimi, kronik hastalıkların yönetimi ve müdahale
4 Öz bakım desteği, kronik durum önleme, kronik ve uzun süren hastaların bakımı ve evde bakım ilkeleri
5 Kanser ve evde bakım hemşireliği
6 Sinir sistemi hastalıkları ve evde bakım hemşireliği
7 Solunum sistemi hastalıkları ve evde bakım hemşireliği
8 Kardiovasküler sistem hastalıkları ve evde bakım hemşireliği
9 Ara Sınav
10 Eklem ve bağ dokusu hastalıkları ve evde bakım hemşireliği
11 Üriner sistem hastalıkları ve evde bakım hemşireliği
12 Gastrointestinal sistem hastalıkları ve evde bakım hemşireliği
13 Psikosoyal sorunlar ve evde bakım hemşireliği. iyileşme , akuttan kroniğe durum değişiklikleri
14 Sağlığın yükseltilmesi ve eğitim , kronik hastalıklarda palyatif bakım, kronik hastalıklarda sağlık bakım sistemleri, sosyal destek sistemleri ve başetme mekanizmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550001 Kronik hastalıklarda evde bakım ilkelerini bilme
2 1550002 Kronik hastalıkların evde yönetimini yapabilme
3 1550003 Kronik hastalıkların evde bakımında hemşirelik sürecini kullanabilme
4 1550004 Kronik hastalıklarla ilgili mevcut sağlık bakım sistemlerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama