Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu derste Türkiye’de sosyoloji disiplinin ülkeye giriş bağlamı, kuruluş dönemi özellikleri ile Türk sosyolojisinin 1950’li yıllara kadar olan serüveni, isimler/ekoller/temalar çerçevesinde ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları H. Bayram Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi I, II ve III Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri (2 Cilt) M. Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji, İsimler – Eserler (2 Cilt)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de sosyolojiyi bir disiplin olarak kuran ve gelişimini etkileyen isimlerin tartışılması, Türk toplum sorunlarının sosyoloji pratiği içerisinde nasıl ele alındığını ve bu ele alışı etkileyen hususiyetlerin tartışılması, sosyoloji-siyaset bağlantısının kavranması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42
34 Okuma 12 2 24
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 a. Giriş, ders planı ve kaynakçalar b. Kavramsal Giriş: Sosyoloji nedir? Neyin bilimidir? Yok Yok
2 a. Batı’da sosyolojiyi bir bilim olarak ortaya çıkaran nedenler b. Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma girişimleri ve sosyolojinin giriş koşulları Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
3 Türk Sosyolojisi (kavram, tarih ve kapsam) Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
4 Ahmet Cevdet Paşa ve Said Halim Paşa Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
5 a. Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası: Ahmet Şuayıb ve Bedi Nuri b. Abdullah Cevdet ve İçtihad Mecmuası Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
6 Türkiye’de sosyolojinin kuruluşu: Prens Sabahaddin ve İlm-i İçtima Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
7 Türkiye’de sosyolojinin kuruluşu: Ziya Gökalp ve İçtimaiyat Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
8 Kuruluş dönemi Türk Sosyolojisinin özellikleri ve Türk sosyolojisinin özgünlüğü meselesi Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
9 Ara Sınav Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
10 1924-1940 arası Türk Sosyolojisi: Genel görünüm, öne çıkan isimler ve temalar Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
11 a. Türkiye’de Sosyal Bilim Ekolü’nün Prens Sabahaddin sonrası devamcıları b. Mehmet Ali Şevki Bey: Uygulamalı sosyolojinin ilk örnekliği Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
12 1940–1950 arası Türk sosyolojisi: Genel görünüm, öne çıkan isimler ve temalar Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
13 1950–1960 arası Türk sosyolojisi: Genel görünüm, öne çıkan isimler ve temalar Kaynak kitaplardan ilgili yerlerin okunması Yok
14 Genel Değerlendirme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298184 Sosyolojinin ülkeye giriş bağlamını izah eder.
2 1298185 Türk sosyolojisinin temel eğilimlerini, özelliklerini bilir.
3 1298186 Türkiye'de sosyoloji geleneğini isimler, ekoller ve temalar çerçevesinde tanıtır.
4 1298187 Türkiye’de sosyolojinin bugünlere gelişindeki tarihsel arkaplanı verir.
5 1298188 Türk sosyolojisinin siyaset bağlantısını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.