Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS210 Türkiye'de Sosyoloji II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders, Türkiye’de Sosyoloji I’in devamı olup derste Türk sosyolojisinin 1950 sonrası temsilcileri ve konu alanları tanıtılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları H. Bayram Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi I, II ve III Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri (2 Cilt) M. Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji, İsimler – Eserler (2 Cilt)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de sosyolojiyi bir disiplin olarak kuran ve gelişimini etkileyen isimlerin tartışılması, Türk toplum sorunlarının sosyoloji pratiği içerisinde nasıl ele alındığını ve bu ele alışı etkileyen hususiyetlerin tartışılması, 1950 sonrası ulusal ve uluslararası yaşanan yeni hadiseler çerçevesinde Türk sosyolojisinin aldığı yeni tutum ve yeni konu alanlarının incelenmesi, sosyoloji-tarih bağlantısının kavranması, 1980 sonrası Türk sosyolojisinin yeni yönelimlerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 7 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 a. Giriş, ders planı ve kaynakçalar b. Türkiye’de Sosyoloji I dersinin genel bir tekrarı Yok Yok
2 a. Niyazi Berkes ve Mümtaz Turhan b. Berkes ve Turhan arasında bir kıyaslama: Türk modernleşmesinde iki paradigma Okuma Yok
3 a. Niyazi Berkes ve Mümtaz Turhan b. Berkes ve Turhan arasında bir kıyaslama: Türk modernleşmesinde iki paradigma Okuma Yok
4 a. 1960-1980 arası Türk sosyolojisi b. 1960 sonrası Türk sosyolojisinde tarih/iktisat ilgisi Okuma Yok
5 a. 1960-1980 arası Türk sosyolojisi b. 1960 sonrası Türk sosyolojisinde tarih/iktisat ilgisi Okuma Yok
6 Alan araştırmalarının yükselişi ve Mübeccel Belik Kıray Okuma Yok
7 a. Akademi dışı sosyoloji: Nurettin Topçu ve Cemil Meriç b. Türk sosyolojisi ve Türk romanı: Kemal Tahir örneği Okuma Yok
8 Baykan Sezer ve Türk sosyolojisi Okuma Yok
9 Ara Sınav Okuma Yok
10 a. 1980 sonrası Türk sosyolojisinde yeni yönelimler b. 1980-2000 arası Türk sosyolojisi Okuma Yok
11 a. Şerif Mardin: Siyaset, sivil toplum ve din b. Doğan Ergun: Tarih ve Yöntem c. Nilüfer Göle: Batı dışı modernlik tartışmaları ve Postmodernizm Okuma Yok
12 a. Şerif Mardin: Siyaset, sivil toplum ve din b. Doğan Ergun: Tarih ve Yöntem c. Nilüfer Göle: Batı dışı modernlik tartışmaları ve Postmodernizm Okuma Yok
13 2000 sonrası Türk sosyolojisinin genel görünümü ve güncel gelişmeler Okuma Yok
14 Genel Değerlendirme: Türkiye’de sosyolojinin 100 yıllık birimi: Muhasebe ve gelecek Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298181 Türkiye'de sosyolojinin 1950 sonrası önemli isimlerini, ekolerini ve konu alanlarını tanıtır.
2 1298182 Türkiye'de sosyolojinin diğer disiplinlerle olan ilişkisi konusunda bilgi sahibidir.
3 1298183 Türkiye’de sosyolojinin bugünlere gelişindeki tarihsel arkaplanı verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.