Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS402 Sosyolojik Araştırma II 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Bu ders, sosyal bilimlerde araştırma tekniklerini örnekleriyle beraber araştırmayı ve öğrencilere kendi başlarına bir sosyal araştırma yürütebilecek yetenekleri vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. N. Usta, Doç. Dr. S. Eren, Doç. Dr. R. Cengiz, Doç. Dr. Y. Yüce, Dr. Öğr. Üyesi M. Him, Dr. Öğr. Üyesi İ. Sucu, Dr. Öğr. Üyesi M. Kırmızı, Öğr. Görevlisi Dr. G. Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Weber, Max. Sosyal Bilimlerin Metodolojisi. İstanbul: Küre Yayınları, 2012. Durkheim, Emile. Sosyolojik Metodun Kuralları. İstanbul: Sosyal Yayınları, 1994. Böke, Kaan (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Alfa Yayınları. Gökçe, Birsen (2012). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınevi. Becker, Howard S. (2015). Mesleğin İncelikleri. Ankara: Heretik Yayıncılık. Becker, Howard S. (2015). Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi. Ankara: Heretik Yayıncılık. Layder, Derek (2013). Sosyolojik Araştırma Pratiği. Ankara: Heretik Yayıncılık. 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal bilimlerde araştırma metodlarının belli başlı yöntemleri tanınacaktır. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin Türkiye’deki uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgi verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
16 Alan Gezisi 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
36 Rapor 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 5 20
12 Takım/Grup Çalışması 14 1 14
22 Proje Hazırlama 13 3 39
23 Proje Sunma 1 10 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
2 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
3 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
4 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
5 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
6 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
7 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
8 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
9 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
10 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
11 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
12 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
13 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok
14 Saha araştırması ve araştırma teknikleri uygulaması Saha araştırması Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298162 Sosyal bilimlerde araştırma metotlarını kavramak
2 1298163 Öğrencinin bireysel olarak toplumsal süreçler üzerinden analiz yapabilme yeteneği edinebilmesi
3 1298164 Sosyal bilim metotları üzerine tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği edinebilmek.
4 1298165 Sosyal bilimlerin araştırma metotları hakkında etik ve toplumsal sorumluluk bilinci edinebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63786 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 70887 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 70888 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 70889 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 63792 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.