Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimi inceleyebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr Gör. Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kıroğlu, K. & Elma, C. (Ed.) (2018). Eğitim giriş (7.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [2] Başaran,İ. E.(2007).Eğitime Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi,sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, eğitimin amaç ve işlevleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler, bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar 1. EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (4) (1).doc
Eğitime Giriş 1.Hata dersi (3).mp4
2 Eğitimin Tarihsel Temelleri Eğitimin Tarihi Temelleri 2. Hafta (1).mp4
2. EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ.doc
3 Eğitimin Sosyal Temelleri 3. EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ (2) (1).doc
Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri 3. Hafta (1).mp4
4 Eğitimin Felsefi Temelleri 4. EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ (2) (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Felsefi Temelleri 4. Hafta (1).mp4
5 Eğitimin Psikolojik Temelleri 5. EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ (2) (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Psikolojik Temelleri 5. Hafta.mp4
6 Eğitimin Hukuksal Temelleri 6. EĞİTİMİN HUKUKSAL TEMELLERİ (3) (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Hukuki Temelleri 6. Hafta.mp4
7 Eğitimin Amaç ve İşlevleri 7. EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ (4) (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Amaçlar ve İşlevleri 7. Hafta.mp4
8 Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ (1) (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. Hafta (2).mp4
9 Ara Sınav
10 Eğitimin Politik Temelleri 10. EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ (2) (1).doc
Eğitime Giriş Eğitimin Politik Temelleri 10. Hafta.mp4
11 Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri 11. EĞİTİM BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2) (1).doc
254e4d117d9b44cea2590542e46bdc34.mp4
12 Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler Eğitime Giriş Öğretmenlik Mesleği 12. Hafta.mp4
14. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ (3).doc
13 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 13. 21. YÜZYILDA EĞİTİM BİLİMİNDE YÖNELİMLER (2) (1).doc
Eğitime Giriş 21. Yüzyılda Eğitimde Yeni Yönelimler. 13. Hafta.mp4
14 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 14. 21. YÜZYILDA EĞİTİM BİLİMİNDE YÖNELİMLER (2) (1).doc
Eğitime Giriş 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 14. Hafta.mp4
15 Bir Eğitim ve Öğrenme Ortamı Olarak Okul ve Sınıf 15 BİR EĞİTİM VE ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OKUL VE SINIF (2) (3).doc
Bir Eğitim ve Öğrenme Ortamı Olarak Okul ve Sınıf 15. Hafta.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515724 Eğitimin amaç ve işlevlerini tartışabilir
2 1515725 Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini tartışabilir.
3 1515726 Eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar.
4 1515727 Eğitim ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77267 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 77301 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 77302 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 77303 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 77304 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 77305 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 77306 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 77307 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 77308 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 77309 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 77310 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 77311 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 77312 na
14 77313 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 77314 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 77315 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 77316 na

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 4 3 4 1 2 2 4 3 3 2 5 3 4 2
2 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 1 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek