Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL316 Mikroişlemciler 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Mikroişlemciler hakkında genel bilgilendirme vermek. Assembly dili komutlarını öğretmek ve mikroişlemci programlamaya geçiş.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Erhan ERGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Kaya Yazgan, Mikroişlemciler, Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin İçeriği

Mikroişlemciler hakkında genel bilgiler. Assembly dili komutları ve mikroişlemci programlamaya geçiş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroişlemci mimarisi
2 ALU, AKÜ, yazmaç, BUS..vb mikroişlemci kavramlarının açıklanması
3 Assembly diline giriş
4 Assembly komutları
5 Assemly komutları
6 Alt-yordamlar
7 Kesme kavramı
8 Programlama örnekleri
9 Arasınav
10 Bellek organizasyonu
11 Bellek organigasyonu
12 Paralel giriş-çıkış arabirimleri
13 Seri giriş-çıkış arabirimleri
14 Örnekler 2. arasınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303519 Bir mikroişlemci sistemini tasarlayıp kurabilir.
2 1303520 Assemly dili ile programlama yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3 1 4 1 1 2 3 2
2 5 5 5 5 5 3 1 4 1 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek