Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB442 Çevre Hukuku ve Mesleki Etik 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Çevre kanunu ve bünyesindeki yönetmeliklerin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevzat BEYAZIT

Ön Koşul Dersleri

Koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe çıkarılmış kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 20 4 80
2 Final Sınavı 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Kanunu yok yok 1. Ders 14.02.2020.pptx
2 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yok yok 2. Ders 21.02.2020.ppt
3 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ yok yok 3. Ders 27.02.2020.pptx
4 Yakıtlar ve Yanma Sistemleri none none 4. Ders 06.03.2020.ppt
5 Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri yok yok 5. Ders 13.03.2020.ppt
6 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yok yok 6. Ders.pptx
7 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yok yok 7. Ders.ppt
8 Arasınav yok yok
9 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik yok yok 8. Ders.pptx
10 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yok yok 9. Ders.pptx
11 Çevre Denetimi Yönetmeliği yok yok 10. Ders-10.04.2020.ppt
12 ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK yok yok 11. Ders.pptx
13 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ yok yok 12. Ders.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521745 Öğrenci çevre konunması ile ilgili yasal mevzuatı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek