Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Üniversiteden mezun olacak kişilerin kendi işlerini kurmak için gerekli olan yöntem ve cesareti vermek, bireylerin bir çalışan olmak yerine bir girişimci olmasını sağlamak için gerekli olan yöntemleri öğretmek, bireylerin iş fikrini oluşturmasının basit ve kolay olduğunu kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fatih YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçük, O., Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin ,2014 MÜFTÜOĞLU, M.T. (2011) Nasıl Girişimci Olunur? Ankara: Turhan Kitabevi. ÇELİK, A. ve AKGEMİCİ, T., (2007) Girişimcilik Kültürü ve Kobiler, Ankara: Gazi Kitabevi. TEKİN, M., (2005), Girişimcilik, Konya: Günay Ofset Matbaacılık. ARIKAN, S., (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve tarihsel gelişimi, girişimcinin kişilik özellikleri, girişimcilik süreçleri, kültürü ve faydaları, Türkiye'de girişimcilik, Girişimcilik Türleri, yaratıcılık kavramı ve iş fikri, işletmenin temel fonksiyonları, iş planı ve bölümleri, örnek iş planı hazırlama, proje hazırlama, inovasyon, faydalı model, ve patent kavramları, patent alma süreçleri, ulusal ve uluslar arası proje türleri ve örnek iş planı hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 40 40 1
22 Proje Hazırlama 30 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 5 5
23 Proje Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci, girişimcilik, girişimci özellikleri, girişimcilik türleri, girişimciliğin önündeki engeller. İş planı hazırlama 1.ders 14.02.2020.ppt
2 İş fikri ve yaratıcılık, yaratıcılığının temel unsurları, yaratıcılığı engelleyen ve artıran faktörler, yaratıcılık süreçleri. 2. Ders 21.02.2020.ppt
3 İşletme kavramı, fonksiyonları, türleri ve sorumlulukları, KOBİ, KOSGEB, OSB , Küçük sanayi işletmleri. 3. Ders.ppt
4 İşletmelerin kuruluşu, kapasite, pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, finansal plan. 4. Ders.ppt
5 İşletmelerin kuruluşu, kapasite, pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, finansal plan. 5. Ders.ppt
6 Ürün-hizmet-buluş-faydalı model-yenilik-patent vb kavramlar. 6. Ders.pptx
7 Girişimcilikte finansman kaynakları 7. Ders.pptx
8 Ara sınav 8. Ders.ppt
9 İş planı
10 İş planı
11 İş planı
12 İş planı ödev rapor ve sunumu
13 İş planı ödev rapor ve sunumu
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1561763 Girişimciliğin önemi hakkında bilgiler öğrenir. Yeni fikirler üretebilir ve bir fikri proje haline getirebilir. İş planı hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.