Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM207 Devre Kuramı 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Devre analizi yöntemlerinin uygulamalarla açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nilsson, James W and Riedel, S. A.; elektrik Devreleri, 2012, Palme Yayıncılık Acar, C; Elektrik Devrelerinin analizi, 1995, İTU Elk-Elektronik Fak. Irwin, J.D and Nelms, R.M., Temel Mühendislik Devre Analizi (Türkçe Çeviri), 2013, Nobel Akademik Yayıncılık.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devrelerin sınıflandırılması. Temel çevre denklemlerinin yazılması ve uygulamaları. Bağımsız çevre ve düğüm denklemlerinin yazılması ve uygulamaları. İşlemsel yükselteçler ve yükselteç modeli. Yükseltici devrelerde geri besleme. İşlemsel yükselteç içeren devrelerin analizi. Evirici devre, toplayıcı devre. Evirici olmayan devre. İntegral alıcı ve türev alıcı devreler. Durum değişkenleri analizi: Durum değişkenlerine giriş, Doğrusal zamanla değişmeyen devrelerde durum denklemlerinin yazılması ve uygulamaları. Doğrusal zamanla değişen ve doğrusal olmayan devrelerde durum denklemlerinin yazılması ve uygulamaları. Durum denklemlerinin t ve s bölgesinde çözümleri. Durum geçiş matrisi, öz ve zorlanmış çözümler, tam çözüm , transfer fonksiyonu matrisi. Kararlılık analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Devrelerin sınıflandırılması
2 t - bölgesinde analiz yöntemleri
3 Temel çevre, bağımsız çevre ve düğüm denklemlerinin yazılması ve uygulanması
4 Temel çevre, bağımsız çevre ve düğüm denklemlerinin yazılması ve uygulanması
5 Temel çevre, bağımsız çevre ve düğüm denklemlerinin yazılması ve uygulanması
6 İşlemsel yükselteçler, yükselteç modeli ve yükselteç devrelerde geri besleme yükseltec.pdf
7 Evirici devre, toplayıcı devre, evirici olmayan devre, integral alıcı ve türev alıcı devreler yükseltec.pdf
OPAMP devreler.pdf
8 Durum değişkenleri analizi: durum değişkenlerine giriş
9 Arasınav
10 Doğrusal zamanla değişmeyen devrelerde durum denklemlerinin yazılması ve uygulamaları zamanla degisen devreler.pdf
11 Doğrusal zamanla değişmeyen devrelerde durum denklemlerinin yazılması ve uygulamaları zamanla degisen devreler ornek.pdf
12 Durum denklemlerinin t ve s bölgesinde çözümleri Durum denklemleri.pdf
13 Durum denklemlerinin t ve s bölgesinde çözümleri. Durum geçiş matrisi, öz, zorlanmış ve tam çözümler. Durum denklemleri 2.pdf
14 Transfer fonksiyonu ve kararlılık analizi
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294789 Analiz tekniklerini kullanmada pratik kazanacak.
2 1294790 Devrelerin çözümünde değişik teknikler uygulayabilecek
3 1294791 Durum denklemlerinin çözümleri hakkında bilgili olacak.
4 1294792 Yükselteç devreleri hakkında bilgili olacak
5 1294793 Bir devre çözümü yaparken, kullanabileceği en uygun yöntemi seçebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 4 4 4
2 4 2 3 3 3 4 5
3 4 2 3 3 3 4 4
4 4 2 3 3 3 4 4
5 4 2 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek