Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM209 Elektronik I 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Yarı iletkenlerin sınıflandırılması, PN eklemleri, diyot, transistör, FET ve MOSFETlerin çalışma prensibinin açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Jacob Millman, MICROELECTRONICS: Digital and Analog Circuits and Systems, McGraw-HILL 2.A. S. Sedra and A. Grabel, Microelectronic Circuits and Devices, Oxford University Press. 3. Robert Boylestad and Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-HALL 4. D. A. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, Mc Graw_Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kristal Yapı, Enerji Bantları, Yariletkenler, Çeşitleri, PN eklemi, diyot, transistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendiriciler, FET, MOSFET devreleri ve analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 P tipi ve N tipi yarı iletkenler Elektronik-1.pdf
2 PN eklemi ve Diyot Elektronik-2.pdf
3 PN eklemi ve diyot Elektronik-3.pdf
4 Doğrultucu, kırpıcı ve kenetleme devreleri Elektronik-4.pdf
5 Doğrultucu, kırpıcı ve kenetleme devreleri 1 Elektronik-5.pdf
6 Zener diyot ve devre analizi 1 Elektronik-6.pdf
7 Transistörün yapısı ve çalışma modelleri Elektronik-7.pdf
8 Transistörlü devrelerin analizi Elektronik-8.pdf
9 Ara Sınav
10 Transistörlü devrelerin AC analizi 1 Elektronik-10.pdf
11 FET'in kutuplanması 1 Elektronik-11.pdf
12 FET'li devrelerin analizi 1 Elektronik-12.pdf
13 MOSFET'in kutuplanması Elektronik-13.pdf
14 MOSFET'li devrelerin analizi Elektronik-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296355 Yarı iletken malzemeler ile ilgili temel kavramları bilmek
2 1296358 Diyotlu ve transistörlü devrelerin analizini yapabilmek
3 1296360 FET ve MOSFET' li devrelerin analizini yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 5 2 1 3 1 5 5 3 4
2 5 5 3 2 5 2 1 3 1 5 5 3 4
3 5 5 3 2 5 2 1 3 1 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek