Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM214 Elektronik II 927001 2 4 7

Dersin Amacı

BJT/MOSFET’in küçük işaret çalışması, küçük işaret parametreleri ve küçük işaret modelleri ; “hibrit p”i modeli, “T” modeli, tek seviyeli BJT/MOSFET yükselteçleri, BJT/MOSFET yükselteçlerinin yüksek frekans modelleri, çok katlı yükselteçler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Elektronik-I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Jacob Millman, MICROELECTRONICS: Digital and Analog Circuits and Systems, McGraw-HILL 2.A. S. Sedra and A. Grabel, Microelectronic Circuits and Devices, Oxford University Press. 3. Robert Boylestad and Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-HALL 4. D. A. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, Mc Graw_Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küçük işaret teorisi ve uygulamaları, küçük işaret model parametreleri, küçük işaret modelleri; “hibrit p”i modeli, “T” modeli, tek seviyeli BJT/MOSFET yükselteçleri, yükselteçlerin yüksek frekans davranışları, çok katlı yükselticiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 7 2 14
20 Rapor Hazırlama 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BJT küçük işaret çalışması ElektronikII_1.pdf
2 BJT küçük işaret çalışması ElektronikII_2.pdf
3 Tek katlı BJT yükselteçleri, örnekler ElektronikII_3.pdf
4 Tek katlı BJT yükselteçleri, örnekler 1 ElektronikII_4.pdf
5 BJT yüksek frekans modeli 1 ElektronikII_5.pdf
6 BJT yüksek frekans modeli ElektronikII_6.pdf
7 MOSFET küçük işaret çalışması 1 ElektronikII_7.pdf
8 MOSFET küçük işaret çalışması ElektronikII_8.pdf
9 Ara Sınav
10 MOSFET yüksek frekans modeli 1 ElektronikII_10.pdf
11 Fark yükselteçleri 1 ElektronikII_11.pdf
12 Fark yükselteçleri ElektronikII_12.pdf
13 Çok katlı yükselteçler 1 ElektronikII_13.pdf
14 Çok katlı yükselteçler ElektronikII_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548764 BJT/MOSFET yükseltici devrelerinin analizini yapabilmek
2 1548765 Yükselteç devrelerin analizini yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 4 3 4
2 5 4 3 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek