Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM216 Sayısal Elektronik Mantık Devreleri 927001 2 4 7

Dersin Amacı

Mantık Devre ve Sistemleri Kullanarak Öğrencilere Dijital Sistemlerin kapısını aralamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi İdris Sancaktar

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mantık Devreleri (Sayısal Elektronik), Hüseyin Ekiz Dijital Design, M. Morris Mano

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sayı Sistemleri,, Boole Cebri, Lojik Kapılar, Mantıksal Fonksiyonlar ve Sadeleştirme Teknikleri, Kombinasyonel Lojik Devreler, Aritmetik İşlemler, Çok Fonksiyonlu Devreler, Kod Dönüştürücüler ve Kodlayıcılar, MUX ve DEMUX Devreleri, Flip-Flop’lar, Data Kaydediciler, Senkron ve Asenkron Sayıcı Devreleri, Özel Sayıcı Devreleri, Kaydediciler, Kaydırmalı kaydediciler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 15 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 8 4 32
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
36 Rapor 8 1 8
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog ve Sayısal Kavramlar Sayı Sistemleri Hafta_1.pdf
2 Sayısal ve Alfanumeric Kodlar Lojik İfadelerin sadeleştirilmesi Hafta_2.pdf
3 Lojik Kapılar ve Devreler Hafta_3.pdf
4 Karnaugh Haritaları Hafta_4.pdf
5 Birleşik Mantık Devreleri Hafta_5.pdf
6 Multivibratör ve Flip – Flop’lar Lojik Kapılar ve Lojik Devreler Hafta_6.pdf
7 Senkron Sıralı / Ardışıl Devreleri Karnaugh Haritaları Hafta_7.pdf
8 Ara sınav
9 Senkron Sıralı / Ardışıl Devreleri Kodlayıcılar ve Kod Çözücüler Hafta_9.pdf
10 Asenkron ve Senkron Sayıcılar Kod Çeviriciler Hafta_10.pdf
11 Asenkron ve Senkron Sayıcılar Toplayıcı Devreleri Hafta_11.pdf
12 Kaydediciler Sayıcı Devreleri Hafta_12.pdf
13 Bellek (Hafıza) Devreleri Kaydırmalı Kaydediciler Hafta_13.pdf
14 Programlanabilir Lojik Elemanlar Bellekler ve Programlanabilir Mantık Devreleri Hafta_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546757 Öğrenciler dersin sonunda dijital elektronik bir devreyi analiz edebilirler, verilen bir problemi çözebilirler
2 1546758 Verilen probleme uygun dijital elektronik bir devre tasarlayıp bu devreyi uygulayabilirler
3 1546759 Temel mantık devreleri ile problem çözebilirler.
4 1546760 Sayısal elektronik ile ilgili olan temel kavramları kavrarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 5
2 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 5
3 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 5
4 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek