Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM101 Elektrik Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 7

Dersin Amacı

Elektrik-Elektronik mühendisliği temel kavramlarının ve kanunlarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KORUNUR ENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introductory Circuit Analysis, Robert L. BOYLESTAD Principle of Electric Circuits, Thomas L. FLOYD Fundamentals of Electric Circuits, Charles Alexander, Matthew Sadiku.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, kanunlar, devre analiz yöntemleri, DC devre analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 3 3
47 Laboratuvar Sınavı 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar EMG-1.pdf
2 Direnç, Ohm kanunu, güç ve enerji EMG-2.pdf
3 Seri DC devreler, Kirchoff Gerilim Yasası, Gerilim Bölüştürme Kuralı EMG-3.pdf
4 Paralel DC Devreler, Kirchoff Akım Yasası, Akım Bölüştürme Kuralı 1 EMG-4.pdf
5 Seri-Paralel Devreler 1 EMG-5.pdf
6 DC Devre analizi, çevre akımları yöntemi EMG-6.pdf
7 DC devre analizi, düğüm gerilimleri yöntemi EMG-7.pdf
8 Toplamsallık teoremi 1 EMG-8.pdf
9 Ara Sınav
10 Thevenin Teoremi. Maksimum güç aktarımı teoremi EMG-10.pdf
11 Norton Teoremi 1 EMG-11.pdf
12 Sığaçlar, geçici ve sürekli durum analizi 1 EMG-12.pdf
13 Bobinler, geçici ve sürekli durum analizi EMG-13.pdf
14 Manyetik devreler EMG-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294635 Temel Kavramları öğrenmek
2 1294636 Kanunları, analiz yöntemlerini öğrenmek
3 1294637 DC devre analizi yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 1 5 3 1 3 1 5 5 3 4
2 5 5 3 1 5 3 1 3 1 5 5 3 4
3 5 5 3 1 5 3 1 3 1 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek