Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM210 Alanlar Kuramı 927001 2 4 7

Dersin Amacı

Elektrik, manyetik ve elektromanyetik alan problemlerinin çözümü için gerekli temel bilgileri, ilgili teorik hesaplama ve problemlerin çözümlerine yönelik uygulamalarla destekli bir şekilde vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cheng, David K., "Fundamentals of Engineering Electromagnetics" William, H. H., "Enginnering Electromagnetics" Ulaby, F. T., "Fundamentals of Applied Electromagnetics", Prentice-Hall Sadiku, M., "Elements of Electromagnetics", Oxford University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrostatik Alanlar: Gauss kanunu. Elektrik potansiyel, sınır şartları, elektrostatik enerji ve kuvvetler, elektrostatik problemlerin çözümü. Poission ve Laplace denklemleri. Kararlı elektrik akımları: Manyeto statik alanlar, Biot-Savart kanunu, vektör manyetik potansiyel. Elektromanyetik indüksiyon: Faraday kanunu. Maxwell denklemlerinin tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektörlerin Toplanması ve Çıkarılması Vektörlerin Çarpılması Skaler Çarpım Vektörel Çarpım Üç Vektörün Çarpımı Kartezyen Koordinatlar Sistemi Silindirik Koordinatlar Küresel Koordinatlar AlanlarKuramı_1.pdf
2 Skaler Alanın Gradiyenti Bir Vektörel Alanın Diverjansı Diverjans Teoremi Bir Vektörel Alanın Rotasyoneli Stokes Teoremi Sıfır Özdeşlikleri Helmholtz Teoremi AlanlarKuramı_2.pdf
3 Serbest Uzayda Elektrostatiğin Temel Denklemleri Coulomb Kanunu Noktasal Yük Sisteminin Elektrik Alanı Sürekli Yük Dağılımının Elektrostatik Alanı Gauss Kanunu ve Uygulamaları Elektrik Potansiyeli Bir Yük Dağılımının Elektrik Potansiyeli Elektrostatik Alan İçindeki İletkenler AlanlarKuramı_3.pdf
4 Elektrostatik Alandaki Dielektrikler Kutuplanmış Dielektriklerin Eşdeğer Yük Dağılımları Elektrik Akı Yoğunluğu ve Dielektrik Sabiti Dielektrik Dayanımı Elektrostatik Alanların Sınır Şartları AlanlarKuramı_4.pdf
5 Kapasite ve Kapasitörler Seri ve Paralel Bağlı Kapasitörler Elektrostatik Enerji ve Kuvvetler Elektrostatik Enerjinin Alan Nicelikleri ile İfadesi Elektrostatik Kuvvetler Elektrostatik Problemlerin Çözümü AlanlarKuramı_5.pdf
6 Poisson ve Laplace Denklemleri Elektrostatik Çözümlerin Tekliği Görüntüler Yöntemi Noktasal Yük ve İletken Levha Çizgisel Yük ve Paralel İletken Silindir Noktasal Yük ve İletken Küre AlanlarKuramı_6.pdf
7 Akım Yoğunluğu ve Ohm Kanunu Elektromotor Kuvveti ve Kirchhoff Gerilim Kanunu Süreklilik Denklemi ve Kirchhoff Akım Kanunu Güç Dağılımı ve Joule Kanunu Akım Yoğunluğu İçin Sınır Şartları Direnç Hesapları AlanlarKuramı_7.pdf
8 Serbest Uzayda Manyetostatiğin Temel Postülatları Vektörel Manyetik Potansiyel Biot-Savart Kanunu ve Uygulamaları AlanlarKuramı_8.pdf
9 Ara Sınav
10 Faraday Elektromanyetik İndüksiyon Kanunu Zamanla Değişen Bir Manyetik Alan İçinde Hareketsiz Devre Statik Manyetik Alanda Hareketli İletken Zamanla Değişen Manyetik Alanda Hareketli Devre AlanlarKuramı_10.pdf
11 Zamanla değişen alanlar, yerdeğiştirme alanı, potansiyel fonksiyonları AlanlarKuramı_11.pdf
12 Maxwell denklemleri ve dalga denklemi fazör uzayı gösterimi AlanlarKuramı_12.pdf
13 Zaman ve fazör uzayında dalgalar, Düzlem dalgalar, kayıpsız ortamlarda düzlem dalgalar, kutuplanma AlanlarKuramı_13.pdf
14 Zaman ve fazör uzayında dalgalar, Düzlem dalgalar, kayıpsız ortamlarda düzlem dalgalar, kutuplanma AlanlarKuramı_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340658 Vektör ve analiz işlemlerinin, koordinat sistemlerinin ve vektörel teoremlerin kavram ve tanımlarını bilmek
2 1340659 Farklı ortamlar için elektrik ve manyetik sınır şartlarını tanımlamak ve bilmek
3 1340660 Maxwell denklemlerinin türetilmesini, farklı ortamlardaki özelliklerini tanımlamak ve bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 2 3
2 5 4 4 4 2 3
3 5 4 4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek