Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM103 Bilgisayar Temelleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Analog ve sayısal sistemler arasındaki farkları belirtmek, mantık devrelerinin temel ilkelerini kavratmak. Basit sayısal devre tasarımları yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap KARAGÖL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hüseyin Ekiz, "Mantık devreleri sayısal elektronik", Değişim yayınları, 2008. 2- M. Morris Mona , "Sayısal Tasarım", Literatür yayıncılık, 3 -Yrd. Doç. Dr. Hasan Selçuk Selek, "Mantık Devreleri 1", Seçkin Yayıncılık,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mantık Devrelerine Giriş : Analog ve Sayısal Sistemlerin Tanıtımı, Sayı Sistemleri, Lojik Kapılar, Boolean Cebri ve Fonksiyonların ile işlemler, Fonksiyonların İndirgenmesi, Kombinasyonal Lojik, Sayısal devre çizimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal devrelerin tanıtımı
2 Bilgisayar donanımlarının tanıtımı bil-2.pdf
3 Sayı Sistemleri ve Kodlar bil-3-4.pdf
4 Sayı Sistemleri ve Kodlar bil-3-4.pdf
5 Boole Cebri bil-5-6.pdf
6 Boole Cebri bil-5-6.pdf
7 Lojik kapılar bil-7-8.pdf
8 Lojik kapılar bil-7-8.pdf
9 Arasınav
10 Cebirsel İndirgeme bil-10-11.pdf
11 Cebirsel İndirgeme bil-10-11.pdf
12 Boole Cebri Uygulamaları bil 12-13.pdf
13 Boole Cebri Uygulamaları
14 Karnaugh Diyagramları bil 12-13.pdf
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294686 Giriş/çıkış birimlerini ve ikincil saklama elemanlarını tanır, sınıflandırır ve bunların işlevlerini bilir.
2 1294269 Temelden başlatarak, basitçe sayı sistemlerini, lojik fonksiyonları , anahtarlama sistemlerini anlama ve tasarlama becerisini kavrayacaklardır.
3 1294272 Donanım ve yazımlara ilişkin temel kavramları, algoritmaları ve mantık devrelerini kapsayan elektrik mühendisliğinin alt yapısını anlayabileceklerdir.
4 1294271 Basit Problemleri tasarlayabilme ve çözme yeteneği kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4
2 3 2 2 2
3 2 2 2 2
4 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek