Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM305 Sinyaller ve Sistemler 927001 3 5 6

Dersin Amacı

İşaret ve sistem kavramlarını genel olarak tanımlamak, işaret gösterimi ve LTI sistem analizi yöntemlerini öğretmek, işaret ve sistem analiz yöntemleri anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Signals and Systems, A. Oppenheim, A. Willsky, H. Nawab 2. Signals and Systems, S. Hakin, B.Van Veen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşaret ve sistemlere giriş, LTI ve ayrık zamanlı LTI dizgelerin zaman düzlemi analizi, LTI ve ayrık zamanlı LTI dizgelerin frekans düzlemi analizi, Fourier dönüşümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
54 Ev Ödevi 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinyaller ve sistemlere giriş SinyallerSistemler-1.pdf
2 Sürekli zamanlı sinyaller ve sistemler SinyallerSistemler-2.pdf
3 Darbe cevabı ve katlama SinyallerSistemler-3.pdf
4 Darbe cevabı ve katlama SinyallerSistemler-4.pdf
5 Temel sistem özellikleri SinyallerSistemler-5.pdf
6 Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler SinyallerSistemler-6.pdf
7 Ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler SinyallerSistemler-7.pdf
8 Sürekli zamanlı Fourier dönüşümü SinyallerSistemler-8.pdf
9 Ara Sınav
10 Sürekli zamanlı Fourier dönüşümü SinyallerSistemler-10.pdf
11 Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü SinyallerSistemler-11.pdf
12 Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü SinyallerSistemler-12.pdf
13 Sinyal ve sistemlerin zaman ve frekans özellikleri SinyallerSistemler-13.pdf
14 Sinyal ve sistemlerin zaman ve frekans özellikleri SinyallerSistemler-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296374 Temel işaret ve sistemleri matematiksel olarak modelleyebilmek
2 1296375 Sürekli zamanlı işaretlerin ve sistemlerin frekans düzlemi analizini yapabilmek
3 1296376 Ayrık zamanlı işaretlerin ve sistemlerin frekans düzlemi analizini yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 5 3 1 2 1 4 5 4 4
2 5 5 3 2 5 3 1 2 1 4 5 4 4
3 5 5 3 2 5 3 1 2 1 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek