Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Girişimcilik, Girişimcilik Türleri, yaratıcılık kavramı ve iş fikri, işletmenin temel fonksiyonları, iş planı ve bölümleri, örnek iş planı hazırlama, proje hazırlama, inovasyon, faydalı model, ve patent kavramları, patent alma süreçleri, ulusal ve uluslar arası proje türleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Doç.Dr. Fatih Yapıcı, Doç.Dr. Nevzat Beyazıt, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Birinci, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tepe

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçük, O., Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, ÇELİK, A. ve AKGEMİCİ, T., (2007) Girişimcilik Kültürü ve Kobiler, Ankara: Gazi Kitabevi. TEKİN, M., (2005), Girişimcilik, Konya: Günay Ofset Matbaacılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

"Girişimci, girişimcilik, girişimci özellikleri ve türleri, girişimciliğin önündeki engeller. İş fikri ve yaratıcılık, yaratıcılığının temel unsurları, yaratıcılığı engelleyen ve artıran faktörler, yaratıcılık süreçleri. İşletme kavramı, fonksiyonları, türleri ve sorumlulukları, OSB ler, KOBİ ler. İşletmelerin kuruluşu, pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, finansal plan, Girişimcilikte finansman kaynakları Girişimcilik destekleri (KOSGEB, TÜBİTAK, AB ve bakanlık destekleri) Buluş, buluşçuluk ve inovasyon kavramları Ürün tescili, patent, faydalı model kavramları ve patent başvuru işlemleri Bilgi yönetimi, zaman yönetimi ve verimlilik İş planı bölümleri (Pazar Araştırması, Pazarlama) Örnek iş planı hazırlama "

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 1 35 35
23 Proje Sunma 7 10 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci, girişimcilik, girişimci özellikleri ve türleri, girişimciliğin önündeki engeller. İş fikri ve yaratıcılık, yaratıcılığının temel unsurları, yaratıcılığı engelleyen ve artıran faktörler, yaratıcılık süreçleri. İşletme kavramı, fonksiyonları, türleri ve sorumlulukları, OSB ler, KOBİ ler. İşletmelerin kuruluşu, pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, finansal plan, Girişimcilikte finansman kaynakları Girişimcilik destekleri (KOSGEB, TÜBİTAK, AB ve bakanlık destekleri) Buluş, buluşçuluk ve inovasyon kavramları Ürün tescili, patent, faydalı model kavramları ve patent başvuru işlemleri Ara Sınav Bilgi yönetimi, zaman yönetimi ve verimlilik İş planı bölümleri (Pazar Araştırması, Pazarlama) Örnek iş planı hazırlama Örnek iş planı hazırlama Örnek iş planı hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294430 1-Girişimcilik hakkında bilgiler öğrenir
2 1294431 2-Yeni fikirler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek