Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Üniversiteden mezun olacak kişilerin kendi işlerini kurmak için gerekli olan yöntem ve cesareti vermek, bireylerin bir çalışan olmak yerine bir girişimci olmasını sağlamak için gerekli olan yöntemleri öğretmek, bireylerin iş fikrini oluşturmasının basit ve kolay olduğunu kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Fatih YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçük, O., Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin ,2014 MÜFTÜOĞLU, M.T. (2011) Nasıl Girişimci Olunur? Ankara: Turhan Kitabevi. ÇELİK, A. ve AKGEMİCİ, T., (2007) Girişimcilik Kültürü ve Kobiler, Ankara: Gazi Kitabevi. TEKİN, M., (2005), Girişimcilik, Konya: Günay Ofset Matbaacılık. ARIKAN, S., (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve tarihsel gelişimi, girişimcinin kişilik özellikleri, girişimcilik süreçleri, kültürü ve faydaları, Türkiye'de girişimcilik, Girişimcilik Türleri, yaratıcılık kavramı ve iş fikri, işletmenin temel fonksiyonları, iş planı ve bölümleri, örnek iş planı hazırlama, proje hazırlama, inovasyon, faydalı model, ve patent kavramları, patent alma süreçleri, ulusal ve uluslar arası proje türleri ve örnek iş planı hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 40 40 1
22 Proje Hazırlama 30 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 5 5
23 Proje Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimci, girişimcilik, girişimci özellikleri, girişimcilik türleri, girişimciliğin önündeki engeller. İş planı hazırlama MUH 301-1.docx
2 İş fikri ve yaratıcılık, yaratıcılığının temel unsurları, yaratıcılığı engelleyen ve artıran faktörler, yaratıcılık süreçleri. MUH 301-2.docx
3 İşletme kavramı, fonksiyonları, türleri ve sorumlulukları, KOBİ, KOSGEB, OSB , Küçük sanayi işletmleri. MUH 301-3.docx
4 İşletmelerin kuruluşu, kapasite, pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, finansal plan. MUH 301-4.docx
5 İşletmelerin kuruluşu, kapasite, pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, finansal plan. MUH 301-5.docx
6 Ürün-hizmet-buluş-faydalı model-yenilik-patent vb kavramlar. MUH 301-6.docx
7 Girişimcilikte finansman kaynakları MUH 301-7.docx
8 Ara sınav MUH 301-8.docx
9 İş planı MUH 301-9.docx
10 İş planı MUH 301-10.docx
11 İş planı MUH 301-11.docx
12 İş planı ödev rapor ve sunumu MUH 301-12.docx
13 İş planı ödev rapor ve sunumu MUH 301-13.docx
14 Dönem sonu sınavı MUH 301-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511968 Girişimciliğin önemi hakkında bilgiler öğrenir. Yeni fikirler üretebilir ve bir fikri proje haline getirebilir. İş planı hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek