Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Girişimci ruha sahip öğrencilerin bu özelliklerinin farkına varabilmeleri, girişimci özellikleri kısıtlı öğrencilerin bu özelliklerini geliştirebilmeleri, cesaret kazanarak iş fikri geliştirmeleri ve bu iş fikrini iş planına dökebilmeleri ve hatta iş kurabilecek seviyeye gelebilmeleridir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Fehmi YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karaca, Tufan. 2014. Girişimciler için Kolay ve Hızlı İŞ PLANI Hazırlama, Sinemis Yayınları 2. Ürper, Y. 2012. Girimcilik ve iş kurma. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 3. Küçük, O. 2014. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Seçkin Yayıncılık 4. Osterwalder, A. ve Pigneur, Y. 2012. İş Modeli Üretimi. Optimist Yayıncılık. 5. Arıkan, S. 2008. Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. SİYASAL KİTABEVİ 6. Tutar, H., Altınkaynak, F., Terzi, D. 2017. GİRİŞİMCİLİK ( Temel Girişimcilik Ve İş Kurma Süreci ). DETAY YAYINCILIK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel Giriş, Girişimci, Girişimcilik, Yönetici, Girişimci nitelikleri, Girişimciliğin tarihçesi, Girişimciliğin önemi, Girişimci oluşumunu etkileyen faktörler, Girişimcilik türleri ve İç girişimcilik, İş planı hazırlama, İşletmenin amaçları, işlevleri, türleri, İşletmelerin kuruluş yeri ve büyüklüğünün belirlenmesi, işletmelerde kapasitenin belirlenmesi, patent ve faydalı model, marka, Risk sermayesi, Kosgeb, Tübitak, AB Destekleri, iş planı sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Giriş 1. Hafta.pptx
2 Girişimci, Girişimcilik, Yönetici, Girişimci nitelikleri, Girişimciliğin tarihçesi, Girişimciliğin önemi, Girişimci oluşumunu etkileyen faktörler, 2. Hafta.pptx
3 Girişimcilik türleri ve İç girişimcilik 3. Hafta.pptx
4 İş Planı hazırlama (1): İş planı ile ilgili hususlar 4. Hafta.pptx
5 İş Planı Hazırlama (2): İş planı bölümleri hasıl hazırlanır (1) 5. Hafta.pptx
6 İş Planı Hazırlama (3): İş planı bölümleri hasıl hazırlanır (2) 6. Hafta.pptx
7 İşletmenin amaçları, işlevleri, türleri 7. Hafta.pptx
8 İşletmelerin kuruluş yeri 8. Hafta.pptx
9 Arasınav 9. Hafta.pptx
10 İşletmelerde kapasite kavramı ve kapasite büyüklüğünün belirlenmesi 10. Hafta.pptx
11 Patent, Faydalı Model, Marka 11. Hafta.pptx
12 Risk sermayesi, Kosgeb, Tübitak, AB Destekleri 12. Hafta.pptx
13 İş Planı Sunumları 13. Hafta.pptx
14 İş Planı Sunumları 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512028 -Kişiye özel girişimcilik ruhunun farkına varma ve var olan girişimci ruhu geliştirme
2 1512029 Girişimci fikirlerin oluşturulmasını sağlamak
3 1512030 Girişimci fikirlerin iş planına dönüşümünü sağlamak
4 1512031 Nitelikli iş fikirlerinin iş kurma aşamasına gelmesini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 4 3 4
3 4 4 4
4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek