Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT113 Ölçme Bilgisi I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Yaşadığımız yeryüzünün şekli hakkında bilgilendirilmesi, ölçü birimlerinin öğretilmesi, ölçme bilgisinde hataların gösterilmesi, alan hesaplarının verilmesi, dik koordinat sistemi ve temel ödevler ve çözümlerinin gösterilmesi, kestirme hesapları ve koordinat dönüşüm hesaplarının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Trigonometrik Fonksiyonlu Hesap Makinesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BEKTAŞ S., 2009, Pratik Jeodezi, Samsun İNAL C., ERDİ A., YILDIZ F., 2002, Topografya, Konya KOÇ İ., 1998, Ölçme Bilgisi 1-2, İstanbul KOÇ İ., 2008, Çözümlü Ölçme Tekniği Problemleri, İstanbul

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımlar, yeryüzünün şekli, ölçü birimleri.Açı birimleri, birbirlerine dönüşümleri, Küçük açı, ölçekler, Ölçme bilgisinde hatalar, Duyarlık ölçütleri, Basit alım yöntemleri, Alan hesapları, Dik koordinat sistemi, Temel ödevler, Küçük nokta, yan nokta , Kutupsal alım yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 1 1
9 Problem Çözümü 13 6 78
29 Bireysel Çalışma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513183 Yaşadığımız yeryüzünün şekli hakkında bilgi sahibi olmak
2 1513184 Uluslararası ve ulusal ölçü birimleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 1513185 Basit ölçme yöntemleri alım yapma ve alan hesaplamalarını nasıl yapacaklarını öğrenecekler.
4 1513186 Düzlem koordinatları ve temel problemleri nasıl hesaplayacaklarını öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 2 3
3 3 4 4
4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek