Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT115 Jeodezik Hesap 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Harita Mühendisliğinde okutulan derslerde verilen düzlem ve küresel trigonometrik problemlerin çözümüne yardımcı olmak. Geometri bilgilerini arttırmak. Coğrafi Koordinatlar hakkında bilgi edindirmek ve Navigasyon temellerini oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BEKTAŞ S., 1999, Modern Jeodezik Hesap BEKTAŞ S., 2009, Pratik Jeodezi, Samsun İNAL C., ERDİ A., YILDIZ F., 2002, Topografya, Konya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hesaplamalara İlişkin Genel Bilgiler, Ölçü Birimleri, Sayıların Yuvarlatılması, Hesaplamalarda Hata Kaynakları, Küçük Açılar ve Serler ile Hesaplamalar, Geometrik Temel Bilgiler, Düzlem Trigonometri, Düzlem Üçgenlerin Çözümü, Çemberle ilgili Temel Bilgiler, Köşegenli Dörtgen Çözümleri, Küresel Üçgen, Küresel Üçgenlerin çözümleri, Neper Kuralı, Coğrafi Koordinatlar, Navigasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hesaplamalara İlişkin Genel Bilgiler. jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 9-11.. sayfaları
2 Ölçü Birimleri. kitabın 17-20. sayfaları
topoğrafya hüseyin gazi baş.jpg
3 Sayıların Yuvarlatılması, Hesaplamalarda Hata Kaynakları jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 9-11. sayfaları
4 Küçük Açılar ve Seriler ile Hesaplamalar jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 16-17.sayfaları
5 Geometrik Temel Bilgiler jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 17-48.. sayfaları
6 Düzlem Trigonometri jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 17-48.. sayfaları
7 Düzlem Üçgenlerde Teoremler, Düzlem Üçgenlerin Çözümü. jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 17-48.. sayfaları
8 Ara Sınav I
9 Çemberle ilgili Temel Bilgiler, Çember Problemleri, Köşegenli Dörtgen Çözümleri. jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 17-48.. sayfaları
10 Küresel Üçgenlerin Tanımı. kitabın 671-680.. sayfaları
arazi ölçmeleri veysel atasoy.jpg
11 Küresel Üçgenin Özellikleri ve Elemanları Arasındaki Bağıntılar. arazi ölçmeleri veysel atasoy.jpg
kitabın 671-680.. sayfaları
12 Küresel Üçgenlerin Çözümleri arazi ölçmeleri veysel atasoy.jpg
kitabın 671-680.. sayfaları
13 Ara Sınav II
14 Coğrafi Koordinatlar jeodezik hesap sebahattin bektaş.jpg
kitabın 183-184... sayfaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513177 Ölçü birimlerini ve hesaplama yöntemlerini öğretir
2 1513178 Temel geometrik bilgilerin öğrenilmesini sağlar
3 1513179 küresel üçgen tanımını ve geometrik bilgilerinin öğrenilmesini sağlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 3 3 4
3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek