Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT229 Yükseklik Öçlmeleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Yükseklik ölçme ve belirleme yöntemlerinin öğrenilmesi, yükseklik ölçme aletlerini tanıma ve kullanma becerisi kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Uzun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. Erkaya, Yükseklik Ölçmeleri Ders notları, Yıldız Teknik Üniversitesi,2012 ÖZBENLİ,Erdoğan, TÜDEŞ Türkay, 1972;Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yükseklik kavramı, geometrik nivelman, nivelman ağları, yüzey nivelmanı, trigonometrik nivelman, en kesit nivelman, boy kesit nivelman ve hacim hesaplari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 3 25 1
21 Rapor Sunma 3 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
17 Alan Çalışması 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
21 Rapor Sunma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yükseklik kavramı, tanımlar, yukseklik cesitleri
2 Nivolarin yapilari, geometrik nivelman
3 Nivelman aglari, ulusal nivelman aglari
4 Yükseklik hesaplanma yöntemleri
5 Hat nivelmani, arazi uygulamasi
6 Düşey açı ölçüsü ve trigonometrik yükseklik belirleme
7 Trigonometrik nivelman ve arazi uygulaması
8 Kule yüksekliğinin ölçülmesi
9 Arasınav
10 Hassas Nivelman
11 Yüzey nivelmanı, ölçü ve hesabi, hacim hesabi
12 boykesit nivelman ve hesabi
13 enkesit nivelman, hacim hesaplari
14 Enkesit boykesit olcumu arazi uygulamasi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513180 Yükseklik kavramını öğrenir.
2 1513181 Yükseklik belirleme ve ölçme yöntemlerini öğrenir
3 1513182 Yükseklik belirleme yöntemlerinde kullanılan alet donanımların tanıtılmak ve kullanma becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek