Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT230 Arazi Çalışması 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bir bölgenin haritasını yapabilme becerisini kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.sebahattin BEKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 2018 • Pratik Jeodezi / Ölçme Bilgisi – OMU Basımevi – Sebahattin Bektaş • Ölçme Bilgisi I – Atlas Akademi - Murat Yakar, Fatma Bünyan Ünal, Lütfiye Kuşak • Arazi Ölçmeleri – Ekin Basım Yayın Dağıtım – Veysel Atasoy • Ölçme Bilgisi I / II – Selçuk Üniversitesi – Cevat İnal, Tamer Baybura • Ölçme Bilgisi I / II – Birsen Yayınevi – Celal Songu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halihazır harita yapımı için gerekli tüm ölçüm,hesaplama ve çizim işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 33 1
22 Proje Hazırlama 1 67 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kendi bölgesinin istikşafını arazide yapar Fwd Arazi çalışması.zip
Ölçme Uygulama Klavuz.pdf
2 Poligon tesisini yapar
3 Poligon noktalarının röper krokisini hazırlar poligonroper.pdf
4 poligon kenar ölçülerini yapar
5 poligon açı ölçülerini yapar polaci.pdf
6 Poligon hesabını yapar uyumsuz ölçü varsa yeniden ölçer
7 Nivelman ölçü ve hesaplamasını yapar polhesap.pdf
8 Ara sınav haftası
9 Takeometrik alım yapar nivelman.pdf
10 prizmatik alım yapar
11 prizmatik alım yapar takeometrik.pdf
12 belirlenen iki poligon noktası arasında arazide boy kesit çıkarır.
13 Halihazırharitayı çizer rapor.pdf
14 ayrıntı noktalarının dik koordinatlarını hesaplar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307260 Belirlenmiş bir bölgenin halihazır haritasının yapımı için gerekli işlem adımlarını bilir
2 1307261 Poligon geçkisi döşer ölçülerini ve hesabını yapar
3 1307262 Nivelmann geçkisi döşer ölçülerini ve hesabını yapar
4 1307263 Takeometrik alım yapar ve çizer

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek