Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Girişimcilik ve İnovasyon kavramları hakkında bilgi vererek, inovasyon çeşitlerini tanımak, Dünyadan ve Türkiye’den yenilikçi ürün ve hizmet örnekleri, inovasyon ve Ar-Ge’ye dönük destek programları hakkında bilgi vermek. İş fikri geliştirme ve İş planı hazırlama yöntemlerini anlamak. Girişimciliğin türlerini ve özelliklerini öğrenmek. Girişimcilere sağlanan güncel teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BAŞAR, M., 2013, Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No:1955, Eskişehir. 2. KİPER, M., 2010, Dünyada ve Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği, 1.Baskı, TTGV, Ankara. 3. Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2012, İş Modeli Üretimi, Optimist Yayınları. 4. Marangoz. M., 2012, Girişimcilik, (1. Baskı), Beta Basım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik, Ar-Ge, buluş, inovasyon kavramları, Girişimcilik ve inovasyonun ülkemiz ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi, Girişimcilik türleri ve girişimcinin özellikleri, Yaratıcılık ve girişimci iş fikri kavramı, İş fikri ve yaratıcılık konusunda uygulamalar, İş modelleri ve yeni teknoloji girişimci stratejileri, İş planı kavramı ve öğeleri; finansal plan, pazarlama planı, İş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, İş planı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, İş planı öğelerine ve iş planı hazırlanmasına yönelik uygulamalar, Teknoloji işletmeleri stratejileri, Başta İnşaat Mühendisliği Endüstrisi olmak üzere sektörel bazda seçilen bazı iş planlarının incelenip tartışılması, Girişimcilere verilen güncel teşvik ve destekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 10 1
5 Derse Katılım 10 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik, Ar-Ge, buluş, inovasyon kavramları
2 Girişimcilik ve inovasyonun ülkemiz ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi,
3 Girişimcilik türleri ve girişimcinin özellikleri,
4 Yaratıcılık kavramı ve girişimci iş fikri, iş fikirleri ve yaratıcılık uygulamaları
5 İş modelleri ve yeni teknoloji girişimci stratejileri
6 İş planı kavramı ve öğeleri; finansal plan, pazarlama planı
7 İş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, İş planı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
8 İş planı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
9 Arasınav
10 İş planı öğelerine ve iş planı hazırlanmasına yönelik uygulamalar
11 Teknoloji işletmeleri stratejileri
12 Başta İnşaat Mühendisliği Endüstrisi olmak üzere sektörel bazda seçilen bazı iş planlarının incelenip tartışılması
13 Başta İnşaat Mühendisliği Endüstrisi olmak üzere sektörel bazda seçilen bazı iş planlarının incelenip tartışılması
14 Girişimcilere verilen güncel teşvik ve destekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311824 Girişimcilik ve inovasyon kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
2 1311825 Girişimcilik ve inovasyon türlerini anlamak
3 1311826 İş fikri geliştirme ve iş planı hazırlama yöntemlerini anlamak
4 1311827 Girişimcilerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
5 1311828 Girişimcilere sağlanan güncel teşvik ve destekleri öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5
2 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3
3 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 5
4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4
5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek