Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB502 Sanayi Uygulaması (SD 7/8) 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki deneyim kazanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yerinde tanınması, atölyelerin incelenmesi ve derslerde anlatılan teorik bilgi ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarının tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 14 196
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yerinde Kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
2 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
3 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
4 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
5 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
6 ş yerinde endüstri kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
7 Arasınav
8 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
9 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
10 İş yerinde kimya mühendisliği tekniklerinin uygulanması
11 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
12 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
13 İş yerinde endüstri mühendisliği tekniklerinin uygulanması
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557812 Mühendislik problemlerinin çözümünde Kimya Mühendisliği araç, teknik ve becerilerini kullanabilir
2 1557816 Çok disiplinli, hızlı değişen ve rekabetin yoğun olduğu çalışma ortamında etkin bir şekilde rol alabilir
3 1557817 Yaptığı çalışmaları etkili bir şekilde raporlayabilir ve sunabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek